Hải Phòng, ngày 29 tháng 05 năm 2022

Đang đối thoại trực tuyến “Tăng cường thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp”

Từ 10h00' sáng nay 25/5/2020, lãnh đạo Bảo hiểm xã hội thành phố Hải Phòng đối thoại trực tuyến trên Cổng Thông tin điện tử thành phố với chủ đề “Tăng cường thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp”.

Bà Nguyễn Thị Lộc, Quyền giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố Hải Phòng và Ông Phạm Hưng Hùng, Chánh Văn phòng UBND thành phố, Người phát ngôn của UBND thành phố, Trưởng Ban Biên tập Cổng Thông tin điện tử thành phố đồng chủ trì cuộc đối thoại.


Cuộc Đối thoại trực tuyến nhằm thông tin, tuyên truyền tới nhân dân thành phố về các chỉ đạo mới nhất của Trung ương và thành phố về các chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, đặc biệt trong giai đoạn dịch bệnh COVID-19. Đồng thời trực tiếp trả lời, giải đáp các câu hỏi, ý kiến vướng mắc của người dân và doanh nghiệp về các vấn đề cụ thể liên quan đến chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

Theo dõi phiên đối thoại tại đây