Hải Phòng, ngày 03 tháng 07 năm 2022

Giám đốc Sở Công Thương đang đối thoại trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử thành phố

(Haiphong.gov.vn) -  Từ 15h30 chiều nay 21/11, Chánh Văn phòng, Người phát ngôn của UBND thành phố Nguyễn Kim Pha và Giám đốc Sở Công Thương Bùi Quang Hải đồng chủ trì phiên đối thoại trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử thành phố với chủ đề “Nhiệm vụ, giải pháp cơ cấu lại ngành công nghiệp và phát triển thương mại của thành phố Hải Phòng”.
Phiên đối thoại cung cấp thông tin tới các cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp những vấn đề liên quan đến cơ chế, chính sách trong lĩnh vực công nghiệp, thương mại, chính sách phát triển cụm công nghiệp, các hoạt động xuất nhập khẩu, thương mại nội địa, thương mại điện tử, hội nhập kinh tế quốc tế....; cùng với các vấn đề liên quan đến hoạt động quản lý nhà nước trên địa bàn thành phố của ngành Công Thương.

Theo dõi phiên đối thoại tại đây.