Hải Phòng, ngày 29 tháng 05 năm 2022

Đối thoại trực tuyến: Đưa dịch vụ công trực tuyến đến gần người dân và doanh nghiệp

(Haiphong.gov.vn) - Nhằm thông tin về các vấn đề liên quan đến việc triển khai thực hiện cung cấp các dịch vụ hành chính công của cơ quan nhà nước cho các tổ chức, cá nhân trên môi trường mạng, sáng nay 30/8, đồng chí Nguyễn Kim Pha, Chánh Văn phòng UBND thành phố, Người phát ngôn của UBND thành phố và đồng chí Vũ Đại Thắng, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì phiên đối thoại trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử thành phố với chủ đề “Đưa dịch vụ công trực tuyến đến gần người dân và doanh nghiệp”.


Quang cảnh phiên đối thoại


Đồng chí Nguyễn Kim Pha, Chánh Văn phòng UBND thành phố, Người phát ngôn của UBND thành phố và đồng chí Vũ Đại Thắng, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì phiên đối thoại trực tuyến

Theo dõi phiên đối thoại tại đây.