Hải Phòng, ngày 03 tháng 07 năm 2022

Lãnh đạo UBND quận Đồ Sơn đối thoại trực tuyến về phát triển du lịch Đồ Sơn

(Haiphong.gov.vn) - Từ 09h00 đến 10h00 sáng 28/6, lãnh đạo UBND quận Đồ Sơn chủ trì Đối thoại trực tuyến với các cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp trên Cổng thông tin điện tử thành phố, với chủ đề “Giải pháp phát triển du lịch Đồ Sơn”.

Phiên đối thoại trực tuyến nhằm thông tin, đối thoại về các nội dung liên quan đến công tác quản lý du lịch Đồ Sơn; những kết quả đạt được, những vấn đề còn tồn tại trong phát triển du lịch Đồ Sơn; định hướng công tác quản lý và tổ chức hoạt động du lịch trên địa bàn quận Đồ Sơn trong thời gian tới.Các cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp quan tâm theo dõi phiên đối thoại tại đây.