Hải Phòng, ngày 19 tháng 09 năm 2019

Giám đốc Sở LĐTB&XH đối thoại trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử thành phố

Từ 8h30 đến 10h00 sáng nay 29/9, đồng chí Nguyễn Bách Phái, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hải Phòng đã chủ trì đối thoại trực tuyến với người dân, doanh nghiệp trên Cổng thông tin điện tử thành phố về các vấn đề liên quan đến công tác quản lý nhà nước thuộc trách nhiệm của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hải Phòng.

Chương trình do Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hải Phòng tổ chức.


Quang cảnh phiên đối thoại

Cuộc đối thoại nhằm thông tin và trao đổi về các vấn đề liên quan đến người có công, an toàn lao động, bảo trợ xã hội, dạy nghề, bảo vệ và chăm sóc trẻ em, bình đẳng giới, lao động, tiền lương vào bảo hiểm xã hội, giảm nghèo, phòng chống tệ nạn xã hội...

Xem nội dung phiên đối thoại tại đây