Hải Phòng, ngày 19 tháng 09 năm 2019

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư đối thoại trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử thành phố 

Từ 8h30’ đến 10h00' sáng nay, trên Cổng thông tin điện tử thành phố, đồng chí Lê Trung Kiên, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hải Phòng chủ trì đối thoại trực tuyến với các tổ chức, doanh nghiệp và người dân về các cơ chế, chính sách cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh.


Quang cảnh phiên đối thoại

Phiên đối thoại tập trung thông tin, phổ biến chính sách, pháp luật về kế hoạch và đầu tư; thông tin về những kết quả đạt được trong công tác quản lý nhà nước, trong thực hiện cải cách thủ tục hành chính của ngành Kế hoạch và Đầu tư. Đồng thời lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư cũng trực tiếp trả lời, giải đáp các câu hỏi, ý kiến vướng mắc của các tổ chức, doanh nghiệp, người dân về các vấn đề, sự việc liên quan đến ngành Kế hoạch và Đầu tư thành phố như: quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của thành phố; đầu tư trong nước; hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp, đăng ký và thành lập doanh nghiệp; đầu tư nước ngoài, quản lý vốn ODA, nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ và các nguồn viện trợ phi chính phủ nước ngoài; quản lý đấu thầu.


Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Xuân Bình phát biểu chỉ đạo tại phiên đối thoại

Phát biểu chỉ đạo trước khi bắt đầu phiên đối thoại, đồng chí Nguyễn Xuân Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố cho biết, hướng tới một thành phố Hải Phòng phát triển năng động, thành phố đã cố gắng từng bước xây dựng chính quyền kiến tạo phục vụ người dân và doanh nghiệp. “Muốn có một thành phố vững mạnh và phát triển thì chúng ta cần có đội ngũ doanh nghiệp và doanh nhân mạnh. Muốn vậy, chúng ta phải thiết lập một môi trường đầu tư kinh doanh ngày càng thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp”, Phó Chủ tịch nhấn mạnh.

Trong suốt 4 năm liên tục vừa qua, thành phố đã giữ vững vị trí thứ 2/63 tỉnh, thành phố trên cả nước về chỉ số cải cách hành chính. Thành phố đã từng bước cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, lấy đó là cơ sở phát triển kinh tế xã hội thành phố. Tuy nhiên, bên cạnh đó, vẫn còn những lời than của người dân, doanh nghiệp về cán bộ, cơ chế... Thay mặt lãnh đạo thành phố, Phó Chủ tịch UBND thành phố hoanh nghênh việc tổ chức cuộc đối thoại. Phó Chủ tịch đề nghị các tổ chức, doanh nghiệp và người dân thẳng thắn nêu kiến nghị, vướng mắc, khó khăn, từ đó trao đổi để thống nhất, xử lý nhanh các vấn đề. Đề nghị đồng chí Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư trên tinh thần trách nhiệm các lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở trao đổi, giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền. Những vấn đề không thuộc thẩm quyền, trách nhiệm, đề nghị tổng hợp lại, báo cáo UBND thành phố và các cơ quan chức năng liên quan của thành phố để phối hợp, xem xét trả lời người dân và doanh nghiệp.

Phó Chủ tịch tin tưởng cuộc đối thoại sẽ sinh động, hiệu quả, thiết thực, nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho người dân và doanh nghiệp. “Có thể trong một buổi đối thoại ngày hôm nay chưa thể đáp ứng được nhu cầu, vì thế thời gian tới thành phố sẽ tiếp tục tổ chức nhiều buổi đối thoại như thế này để cùng nhau trao đổi, giải quyết”, đồng chí Phó Chủ tịch cho biết. Phó Chủ tịch cũng đề nghị các cơ quan báo chí thông tin sâu rộng về nội dung đối thoại, để có thể lan tỏa đến xã hội ý nghĩa tốt đẹp của cuộc đối thoại.


Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Xuân Bình tặng hoa Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư trước khi bắt đầu phiên đối thoại


Đồng chí Lê Trung Kiên, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng trả lời đối thoại

Theo dõi cuộc đối thoại trực tuyến tại đây