Liên kết website
   
ĐỐI THOẠI ĐÃ DIỄN RA
  • Từ 9h00’ đến 9h45’ ngày 30/8/2019
    Nhằm thông tin về các vấn đề liên quan đến việc triển khai thực hiện cung cấp các dịch vụ hành chính công của cơ quan nhà nước cho các tổ chức, cá nhân trên môi trường mạng, lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông sẽ chủ trì phiên đối thoại trực tuyến với chủ đề “Đưa dịch vụ công trực tuyến đến gần người dân và doanh nghiệp”. Thời gian đối thoại: 45 phút, từ 9h00 ngày 30/8/2019.

THÔNG BÁO

Tổ chức đối thoại trực tuyến giữa Lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông

với người dân, các tổ chức, doanh nghiệp trên Cổng thông tin điện tử thành phố

Nhằm thông tin về các vấn đề liên quan đến việc triển khai thực hiện cung cấp các dịch vụ hành chính công của cơ quan nhà nước cho các tổ chức, cá nhân trên môi trường mạng, lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông sẽ chủ trì phiên đối thoại trực tuyến với chủ đề “Đưa dịch vụ công trực tuyến đến gần người dân và doanh nghiệp”. Thời gian đối thoại: 45 phút, từ 9h00 ngày 30/8/2019.

Các tổ chức, cá nhân quan tâm xin gửi câu hỏi, ý kiến qua các địa chỉ sau:

+ Chuyên trang Đối thoại trực tuyến, Cổng thông tin điện tử thành phố, địa chỉ: doithoaitructuyen.haiphong.gov.vn.

+ Số điện thoại: 02253.821055 của Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử thành phố.

+ Thư điện tử của Ban biên tập Cổng thông tin điện tử thành phố: congthongtindientu@haiphong.gov.vn.

+ Fanpage của Cổng thông tin điện tử thành phố trên Facebook.

Trân trọng kính mời các tổ chức và cá nhân./.