Liên kết website
   
ĐỐI THOẠI ĐÃ DIỄN RA

THÔNG BÁO

Tổ chức đối thoại trực tuyến giữa Lãnh đạo Văn phòng UBND thành phố

với người dân, các tổ chức, doanh nghiệp trên Cổng thông tin điện tử thành phố

Lãnh đạo Văn phòng UBND thành phố sẽ chủ trì phiên đối thoại trực tuyến với chủ đề “Kết quả thực hiện Chủ đề năm 2019: Tăng cường kỷ cương thu, chi ngân sách - Đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh”. Thời gian: từ 10h00' - 10h45', ngày 20/12/2019 (Thứ Sáu).

Các tổ chức, cá nhân quan tâm xin gửi câu hỏi, ý kiến qua các địa chỉ sau:

+ Chuyên trang Đối thoại trực tuyến, Cổng thông tin điện tử thành phố, địa chỉ: doithoaitructuyen.haiphong.gov.vn.

+ Số điện thoại: 02253.821055 của Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử thành phố.

+ Thư điện tử của Ban biên tập Cổng thông tin điện tử thành phố: congthongtindientu@haiphong.gov.vn.

+ Fanpage của Cổng thông tin điện tử thành phố.

Trân trọng kính mời các tổ chức và cá nhân./.