Liên kết website
   
ĐỐI THOẠI ĐÃ DIỄN RA

THÔNG BÁO

Tổ chức đối thoại trực tuyến giữa Lãnh đạo Bảo hiểm xã hội thành phố Hải Phòng

với người dân, các tổ chức, doanh nghiệp trên Cổng thông tin điện tử thành phố

Lãnh đạo Bảo hiểm xã hội thành phố Hải Phòng sẽ đối thoại trực tuyến với chủ đề “Tăng cường thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp”. Thời gian: từ 10h00' - 10h30', ngày 25/5/2020 (Thứ Hai).

Các tổ chức, cá nhân quan tâm xin gửi câu hỏi, ý kiến qua các địa chỉ sau:

+ Chuyên trang Đối thoại trực tuyến, Cổng thông tin điện tử thành phố, địa chỉ: doithoaitructuyen.haiphong.gov.vn.

+ Số điện thoại: 02253.821055 của Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử thành phố.

+ Thư điện tử của Ban biên tập Cổng thông tin điện tử thành phố: congthongtindientu@haiphong.gov.vn.

+ Fanpage của Cổng thông tin điện tử thành phố.

Trân trọng kính mời các tổ chức và cá nhân./.