Liên kết website
   
ĐỐI THOẠI ĐÃ DIỄN RA

THÔNG BÁO

Tổ chức đối thoại trực tuyến giữa Lãnh đạo Sở Công thương

với người dân, các tổ chức, doanh nghiệp trên Cổng thông tin điện tử thành phố

Lãnh đạo Sở Công thương sẽ chủ trì phiên đối thoại trực tuyến với chủ đề “Nhiệm vụ, giải pháp cơ cấu lại ngành công nghiệp và phát triển thương mại của thành phố Hải Phòng”. Thời gian đối thoại: 45 phút, từ 15h30 ngày 21/11/2019.

Các tổ chức, cá nhân quan tâm xin gửi câu hỏi, ý kiến qua các địa chỉ sau:

+ Chuyên trang Đối thoại trực tuyến, Cổng thông tin điện tử thành phố, địa chỉ: doithoaitructuyen.haiphong.gov.vn.

+ Số điện thoại: 02253.821055 của Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử thành phố.

+ Thư điện tử của Ban biên tập Cổng thông tin điện tử thành phố: congthongtindientu@haiphong.gov.vn.

+ Fanpage của Cổng thông tin điện tử thành phố trên Facebook.

+ Thư điện tử của Sở Công thương: socongthuong@haiphong.gov.vn

Trân trọng kính mời các tổ chức và cá nhân./.