Liên kết website
   
ĐỐI THOẠI ĐÃ DIỄN RA

THÔNG BÁO

Tổ chức đối thoại trực tuyến giữa Lãnh đạo Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Phòng với người dân, các tổ chức, doanh nghiệp trên Cổng thông tin điện tử thành phố

Từ 15h00’ đến 15h30’ ngày 17/7/2018, Lãnh đạo Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Phòng sẽ chủ trì đối thoại trực tuyến với các cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp trên Cổng thông tin điện tử thành phố về một số nội dung liên quan đến phương án đảm bảo cung cấp điện trong thời gian cao điểm mùa nắng nóng, việc đầu tư nâng cấp, chống quá tải lưới điện...

Đề nghị các cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp quan tâm gửi câu hỏi, ý kiến qua các địa chỉ sau:

+ Chuyên trang Đối thoại trực tuyến, Cổng thông tin điện tử thành phố, địa chỉ: doithoaitructuyen.haiphong.gov.vn.

+ Số điện thoại: 02253.821055 của Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử thành phố.

+ Thư điện tử của Ban biên tập Cổng thông tin điện tử thành phố: congthongtindientu@haiphong.gov.vn.

- Thời hạn nhận câu hỏi đến 15h00’ ngày 17/7/2018.

Trân trọng kính mời các cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp tham gia đối thoại./.