Liên kết website
   
ĐỐI THOẠI SẮP DIỄN RA

THÔNG BÁO

Tổ chức đối thoại trực tuyến giữa Lãnh đạo Sở Du lịch

với người dân, doanh nghiệp trên Cổng thông tin điện tử thành phố

Từ 08h30’ đến 10h00’ ngày 27/6/2018, đồng chí Nguyễn Thị Thương Huyền, Giám đốc Sở Du lịch thành phố Hải Phòng sẽ chủ trì đối thoại trực tuyến với các cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp trên Cổng thông tin điện tử thành phố về các vấn đề liên quan đến công tác quản lý nhà nước thuộc trách nhiệm của Sở Du lịch.

Đề nghị các cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp quan tâm gửi câu hỏi, ý kiến qua các địa chỉ sau:

+ Chuyên trang Đối thoại trực tuyến, Cổng thông tin điện tử thành phố, địa chỉ: http://doithoaitructuyen.haiphong.gov.vn.

+ Số điện thoại: 02253.821055 của Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử thành phố, và số điện thoại: 0225.2299799 của Sở Du lịch (trong giờ hành chính).

+ Thư điện tử của Ban biên tập Cổng thông tin điện tử thành phố: congthongtindientu@haiphong.gov.vn.

+ Thư điện tử của Sở Du lịch thành phố: sodulich@haiphong.gov.vn.

- Thời gian tiếp nhận câu hỏi: từ ngày 01/6/2018 đến 09h45’ ngày 27/6/2018.

Trân trọng kính mời các cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp tham gia đối thoại./.