Liên kết website
   
ĐỐI THOẠI ĐÃ DIỄN RA

THÔNG BÁO

Tổ chức đối thoại trực tuyến giữa Lãnh đạo Sở Xây dựng

với người dân, doanh nghiệp trên Cổng thông tin điện tử thành phố

Từ 8h30’ đến 10h00’ ngày 01/12/2017, đồng chí Phùng Văn Thanh, Giám đốc Sở Xây dựng thành phố Hải Phòng sẽ chủ trì đối thoại trực tuyến với người dân, doanh nghiệp trên Cổng thông tin điện tử thành phố về các vấn đề liên quan đến công tác quản lý nhà nước thuộc trách nhiệm của Sở Xây dựng.

Đề nghị các tổ chức và cá nhân quan tâm gửi câu hỏi, ý kiến qua các địa chỉ sau:

+ Chuyên trang Đối thoại trực tuyến, Cổng thông tin điện tử thành phố, địa chỉ: doithoaitructuyen.haiphong.gov.vn.

+ Số điện thoại: 02253.821055 của Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử thành phố, và số điện thoại: 02253.842091 của Sở Xây dựng (trong giờ hành chính).

+ Thư điện tử của Ban biên tập Cổng thông tin điện tử thành phố: congthongtindientu@haiphong.gov.vn.

+ Thư điện tử của Sở Xây dựng thành phố: soxd@haiphong.gov.vn.

- Thời gian tiếp nhận câu hỏi: từ ngày 15/11/2017 đến 09h45’ ngày 01/12/2017.

Trân trọng kính mời các cá nhân, tổ chức tham gia đối thoại./.