Liên kết website
   
ĐỐI THOẠI SẮP DIỄN RA

THÔNG BÁO

Tổ chức đối thoại trực tuyến giữa Lãnh đạo Ủy ban nhân dân quận Ngô Quyền với các cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp trên Cổng thông tin điện tử thành phố

Từ 08h30’ đến 09h30’ ngày 22/8/2018, Cổng Thông tin điện tử thành phố tổ chức Đối thoại trực tuyến cho đồng chí Bùi Thanh Sơn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Ngô Quyền trên Cổng thông tin điện tử thành phố về các vấn đề liên quan đến xây dựng chính quyền điện tử tại quận Ngô Quyền.

Đề nghị các tổ chức và cá nhân quan tâm gửi câu hỏi, ý kiến qua các địa chỉ sau:

+ Chuyên trang Đối thoại trực tuyến, Cổng thông tin điện tử thành phố, địa chỉ: http://doithoaitructuyen.haiphong.gov.vn.

+ Số điện thoại: 02253.821055 của Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử thành phố, và số điện thoại: 02253.550952 của Ủy ban nhân dân quận Ngô Quyền (trong giờ hành chính).

+ Thư điện tử của Ban biên tập Cổng thông tin điện tử thành phố: congthongtindientu@haiphong.gov.vn hoặc thư điện tử của Ủy ban nhân dân quận Ngô Quyền: ubngoquyen@haiphong.gov.vn.

- Thời gian tiếp nhận câu hỏi: từ ngày 03/8/2018 đến 09h15’ ngày 22/8/2018.

Trân trọng kính mời các cá nhân, tổ chức tham gia đối thoại./.