Liên kết website
   
ĐỐI THOẠI ĐÃ DIỄN RA

THÔNG BÁO

Tổ chức đối thoại trực tuyến giữa Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ với người dân, các tổ chức, doanh nghiệp trên Cổng thông tin điện tử thành phố


Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hải Phòng sẽ đối thoại trực tuyến với chủ đề “Đẩy mạnh kết nối cung – cầu công nghệ”.

Thời gian: Từ 09h00' - 09h45', ngày 18/12/2020 (Thứ Sáu).

Các cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp quan tâm xin gửi câu hỏi, ý kiến qua các địa chỉ sau:

+ Chuyên trang Đối thoại trực tuyến, Cổng thông tin điện tử thành phố, địa chỉ: doithoaitructuyen.haiphong.gov.vn.

+ Số điện thoại: 02253.821055 của Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử thành phố.

+ Thư điện tử của Ban biên tập Cổng thông tin điện tử thành phố: congthongtindientu@haiphong.gov.vn.

+ Fanpage của Cổng thông tin điện tử thành phố.

Trân trọng kính mời các cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp./.