Liên kết website
   
ĐỐI THOẠI ĐÃ DIỄN RA

THÔNG BÁO

Tổ chức đối thoại trực tuyến giữa Lãnh đạo Công ty Điện lực Hải Phòng

với người dân, các tổ chức, doanh nghiệp trên Cổng thông tin điện tử thành phố

Từ 15h00 đến 15h45 ngày 19/7/2019 (thứ Sáu), lãnh đạo Công ty Điện lực Hải Phòng sẽ chủ trì Đối thoại trực tuyến với các cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp trên Cổng thông tin điện tử thành phố, với chủ đề “Đẩy mạnh các giải pháp hữu hiệu hướng tới không sử dụng tiền mặt trong thanh toán tiền điện”.

Các cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp quan tâm xin gửi câu hỏi, ý kiến qua các địa chỉ sau:

+ Chuyên trang Đối thoại trực tuyến, Cổng thông tin điện tử thành phố, địa chỉ: doithoaitructuyen.haiphong.gov.vn.

+ Số điện thoại: 02253.821055 của Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử thành phố.

+ Thư điện tử của Ban biên tập Cổng thông tin điện tử thành phố: congthongtindientu@haiphong.gov.vn.

+ Fanpage của Cổng thông tin điện tử thành phố trên Facebook: HAIPHONG.GOV.VN - Cổng Thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Trân trọng kính mời các cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp./.