Liên kết website
   
ĐỐI THOẠI ĐÃ DIỄN RA

THÔNG BÁO

Tổ chức đối thoại trực tuyến giữa lãn đạo Sở Thông tin và Truyền thông với người dân, các tổ chức, doanh nghiệp trên Cổng thông tin điện tử thành phố

Với Chủ đề “Chuyển đổi số - Động lực phát triển kinh tế xã hội bền vững” trên Cổng thông tin điện tử thành phố

Chuyển đổi số đóng vai trò quan trọng trong cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Theo mục tiêu cơ bản của Chương trình chuyển đổi số quốc gia, đến năm 2025, Việt Nam phải phát triển Chính phủ số, nâng cao hiệu quả, hiệu lực hoạt động, phát triển Kinh tế số, nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế và phát triển Xã hội số, thu hẹp khoảng cách số.

Năm 2022, thành phố chọn Chủ đề năm là “Đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị - Xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu – Thực hiện Chuyển đổi số”. Như vậy, so với Chủ đề năm 2021, thành phố xác định thêm một nhiệm vụ quan trọng nữa để tập trung thực hiện, đó là Chuyển đổi số.

Nhằm thông tin, trao đổi và chia sẻ với các cá nhân, tổ chức trên địa bàn thành phố về những vấn đề này. Hôm nay, Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử thành phố tổ chức phiên Đối thoại trực tuyến Chuyên đề lần thứ 24 với Chủ đề: “Chuyển đổi số - Động lực phát triển kinh tế xã hội bền vững”.

Đây là Phiên đối thoại trực tuyến lần thứ 24 do Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử thành phố tổ chức, phiên đối thoại dự kiến diễn ra trong thời lượng từ 30 – 45 phút.

Trân trọng kính mời quý độc giả quan tâm theo dõi Phiên đối thoại tại địa chỉ:http://Doithoaitructuyen.haiphong.gov.vn và theo dõi trực tiếp tại fanpage: Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng trên mạng xã hội Facebook.