Liên kết website
   
ĐỐI THOẠI ĐÃ DIỄN RA

THÔNG BÁO

Tổ chức đối thoại trực tuyến giữa Lãnh đạo Sở Y tế

với người dân, doanh nghiệp trên Cổng thông tin điện tử thành phố

Từ 15h00’ đến 15h35’ ngày 18/9/2018, đồng chí Nguyễn Tiến Sơn - Phó Giám đốc Sở Y tế thành phố Hải Phòng sẽ chủ trì đối thoại trực tuyến với các cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp trên Cổng thông tin điện tử thành phố về các vấn đề liên quan đến công tác kiểm soát kê đơn thuốc và bán thuốc kê đơn của Sở Y tế Hải Phòng.

Đề nghị các cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp quan tâm gửi câu hỏi, ý kiến qua các địa chỉ sau:

+ Chuyên trang Đối thoại trực tuyến, Cổng thông tin điện tử thành phố, địa chỉ: doithoaitructuyen.haiphong.gov.vn.

+ Số điện thoại: 02253.821055 của Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử thành phố (trong giờ hành chính).

+ Thư điện tử của Ban biên tập Cổng thông tin điện tử thành phố: congthongtindientu@haiphong.gov.vn.

- Thời gian tiếp nhận câu hỏi: từ ngày 07/9/2018 đến 15h20’ ngày 18/9/2018.

Trân trọng kính mời các cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp tham gia đối thoại./.