Đối thoại trực tuyến chủ đề “Đẩy mạnh kết nối cung - cầu công nghệ”
Từ 9h00’ đến 9h45’ ngày 18/12/2020

Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hải Phòng sẽ đối thoại trực tuyến với chủ đề “Đẩy mạnh kết nối cung – cầu công nghệ”.

Thời gian: Từ 09h00' - 09h45', ngày 18/12/2020 (Thứ Sáu).

Các cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp quan tâm xin gửi câu hỏi, ý kiến qua các địa chỉ sau:

+ Chuyên trang Đối thoại trực tuyến, Cổng thông tin điện tử thành phố, địa chỉ: doithoaitructuyen.haiphong.gov.vn.

+ Số điện thoại: 02253.821055 của Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử thành phố.

+ Thư điện tử của Ban biên tập Cổng thông tin điện tử thành phố: congthongtindientu@haiphong.gov.vn.

+ Fanpage của Cổng thông tin điện tử thành phố.

Trân trọng kính mời các cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp./.

Kính thưa quý vị đại biểu, thưa bạn đọc Cổng thông tin điện tử thành phố!

Thực tế những năm trước đây, đã có một nghịch lý là: trong khi nhiều công trình khoa học có tính ứng dụng cao chưa tìm được doanh nghiệp để chuyển giao, thì nhiều doanh nghiệp lại đau đáu đi tìm những công trình khoa học để ứng dụng trong sản xuất kinh doanh, biến thành những sản phẩm có thể thương mại hóa và mang lại giá trị cho xã hội.Như vậy, vấn đề đặt ra là: Làm thế nào để cung và cầu công nghệ gặp được nhau, để những sáng tạo công nghệ của các nhà khoa học đến được với các  doanh nghiệp đang loay hoay tìm kiếm?

Ngày hôm nay, Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử thành phố phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ Hải Phòng tổ chức đối thoại trực tuyến với chủ đề “Đẩy mạnh kết nối cung cầu công nghệ”. Lãnh đạo Sở KH&CN Hải Phòng sẽ trực tiếp trao đổi, đối thoại, cung cấp thông tin tới nhân dân, các tổ chức, doanh nghiệp về hoạt động kết nối cung cầu công nghệ tại Hải Phòng, những giải pháp cụ thể, thiết thực đang được triển khai tích cực nhằm thúc đẩy chuyển giao công nghệ, ứng dụng và thương mại hóa kết quả nghiên cứu công nghệ góp phần phát triển thị trường công nghệ, phục vụ doanh nghiệp đổi mới công nghệ, phát triển sản phẩm mới, nâng cao năng lực cạnh tranh, đưa KH&CN vào thực tiễn phục vụ sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế-xã hội.

Chủ trì cuộc đối thoại trực tuyến ngày hôm nay, trân trọng giới thiệu:

- Đồng chí Phạm Hưng Hùng, Chánh Văn phòng UBND thành phố, Trưởng Ban Biên tập Cổng Thông tin điện tử thành phố.

- Đồng chí Dương Ngọc Tuấn - Giám đốc Sở KH&CN thành phố Hải Phòng.

Cùng tham gia đối thoại có các đồng chí đại diện các phòng chuyên môn và đơn vị thuộc Sở Khoa học và Công nghệ Hải Phòng.

Tới dự buổi đối thoại trực tuyến, trân trọng giới thiệu các đồng chí đại diện lãnh đạo Văn phòng UBND thành phố, các sở ngành liên quan và các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương đến dự và đưa tin.

Sau đây cuộc đối thoại xin được bắt đầu.

Một bạn đọc () - 18/12/2020 09:19
Ngày 24/01/2019, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 45-NQ/TW về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đề ra mục tiêu tổng quát về xây dựng và phát triển thành phố, trong đó nêu rõ: “ Xây dựng và phát triển Hải Phòng trở thành trung tâm quốc tế về giáo dục, đào tạo, nghiên cứu, ứng dụng và phát triển khoa học - công nghệ, kinh tế biển…” Xin ông cho biết các giải pháp của thành phố nhằm xây dựng thành phố Hải Phòng trở thành trung tâm khoa học và công nghệ biển?
Chánh Văn phòng UBND thành phố, Trưởng Ban Biên tập Cổng Thông tin điện tử thành phố Phạm Hưng Hùng

Tôi xin trả lời câu hỏi này như sau:

Hải Phòng là thành phố Cảng, là đầu mối giao thông quan trọng và cửa chính ra biển của các tỉnh phía Bắc, là nơi có vị trí đặc biệt về quốc phòng - an ninh; một cực tăng trưởng quan trọng của vùng kinh tế động lực phía Bắc; một trọng điểm kinh tế biển. Thành phố Hải Phòng đã tạo cơ sở khoa học cho việc ứng dụng, triển khai mạnh mẽ các công nghệ biển hiện đại vào sự phát triển, nâng cao sức cạnh tranh cho sản phẩm của các ngành kinh tế biển trọng yếu, bảo đảm an ninh quốc phòng, thực hiện tốt quản lý và điều tra nghiên cứu về biển.


Trên cơ sở tiềm năng và thế mạnh cùng những kết quả đạt được trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của thành phố nói chung, khoa học và công nghệ biển nói riêng, ngày 24/1/2019, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 45-NQ/TW về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, đề ra mục tiêu tổng quát về xây dựng và phát triển thành phố, trong đó nêu rõ: “Xây dựng và phát triển Hải Phòng trở thành trung tâm quốc tế về giáo dục, đào tạo, nghiên cứu, ứng dụng và phát triển khoa học - công nghệ, kinh tế biển…”

Để thực hiện được mục tiêu trên, thành phố Hải Phòng đã và đang triển khai một loạt các giải pháp.

Thành phố thu hút đầu tư nước ngoài có định hướng và có chọn lọc vào các lĩnh vực quan trọng: công nghệ cao; công nghệ 4.0; công nghiệp hỗ trợ; năng lượng tái tạo, năng lượng sạch; sử dụng tiết kiệm và hiệu quả tài nguyên, tiết kiệm năng lượng; các ngành dịch vụ có giá trị gia tăng cao; các ngành có tỷ trọng xuất khẩu lớn; bảo đảm môi trường và an ninh quốc gia… Kết hợp thu hút FDI với phát huy nội lực của doanh nghiệp nội địa, các tập đoàn kinh tế lớn trong nước.

Thành phố khuyến khích đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng khu công nghiệp, khu kinh tế, cảng biển, dịch vụ hậu cần cảng dưới nhiều hình thức như BOT, BT, PPP…; phát triển đồng bộ 04 nhóm kết cấu hạ tầng thương mại: hạ tầng xuất, nhập khẩu, hạ tầng bán buôn, hạ tầng bán lẻ và trung tâm hội nghị triển lãm thương mại.

Tăng cường thu hút các dự án có quy mô lớn, sản phẩm có tính cạnh tranh cao, tham gia chuỗi giá trị toàn cầu của các Tập đoàn xuyên quốc gia từ Hàn Quốc, Nhật Bản, EU…, tạo tiền đề thu hút các dự án công nghiệp hỗ trợ.

Thành phố tập trung ưu tiên nguồn lực cho phát triển khoa học công nghệ, cho công tác nghiên cứu, ứng dụng các công nghệ cao, công nghệ tiên tiến vào thành phố; Đẩy mạnh việc thực hiện “Kế hoạch thúc đẩy chuyển giao, làm chủ và phát triển công nghệ từ nước ngoài vào thành phố Hải Phòng trong các ngành, lĩnh vực ưu tiên, giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” theo Quyết định số 872/QĐ-UBND ngày 10/4/2019 của UBND thành phố.

Hải Phòng cũng đề ra những cơ chế, chính sách khuyến khích, đẩy mạnh công tác đào tạo, thu hút và sử dụng nguồn nhân lực chất lượng cao nhằm đáp ứng yêu cầu xây dựng Hải Phòng trở thành thành phố công nghiệp theo hướng hiện đại; là trọng điểm kinh tế biển của cả nước, trung tâm dịch vụ logistics quốc gia, trung tâm đào tạo, nghiên cứu, ứng dụng và phát triển khoa học - công nghệ của cả nước, đồng thời phù hợp với xu thế phát triển khoa học và công nghệ thế giới, góp phần tăng cường năng lực tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Ngày 18/7/2018, Ban Thường vụ Thành ủy ban hành Thông báo kết luận số 513-TB/TU tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TU ngày 11/4/2008 về một số chủ trương giải pháp chủ yếu phát triển nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa thành phố đến năm 2010, định hướng 2020, trên cơ sở đó UBND thành phố đã ban hành Kế hoạch thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển nhân lực chất lượng cao của thành phố đến năm 2020. Kế hoạch đề ra 4 nhiệm vụ trong tâm là:

(1) Xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý giỏi;

(2) Xây dựng đội ngũ nhân lực khoa học và công nghệ có trình độ cao, chuyên gia giỏi, cán bộ khoa học và công nghệ đầu đàn;

(3) Xây dựng đội ngũ chuyên gia, quản trị doanh nghiệp giỏi;

(4) Xây dựng đội ngũ lao động lành nghề.

Việc triển khai đồng bộ các nhiệm vụ trọng tâm này góp phần tạo ra nguồn nhân lực chất lượng cao cho sự phát triển nhanh, mạnh của Hải Phòng trong tương lai.
Một bạn đọc () - 18/12/2020 09:31
Trước xu hướng chuyển dịch thương mại, đầu tư quốc tế của một số nước Nhật Bản, Hàn Quốc, Hoa Kỳ, Trung Quốc trong bối cảnh mới; Sở Khoa học và Công nghệ đã tham mưu, đề xuất các giải pháp gì để thành phố có thể thu hút nhà đầu tư nước ngoài (FDI) chất lượng cao, công nghệ tiên tiến, hiện đại vào Hải Phòng trong thời tới?
Giám đốc Sở KH&CN thành phố Hải Phòng Dương Ngọc Tuấn

Giai đoạn hiện nay, Chiến tranh thương mại Mỹ - Trung đã tác động và tạo sự dịch chuyển công nghệ, thiết bị từ Trung Quốc sang các quốc gia Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam. Sự gia tăng các Hiệp định thương mại tự do trong thời gian vừa qua đã thể hiện sự chuẩn bị chính sách của các quốc gia phát triển để chủ động ứng phó với xu hướng này. Đối với Việt Nam là các FTA với Hàn Quốc, EU, CPTPP... nhằm tạo thuận lợi cho các quốc gia này dịch chuyển các nhà máy sản xuất công nghiệp từ Trung Quốc hoặc một số quốc gia khác sang Việt Nam.


Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư (CMCN 4.0) đang diễn ra trên toàn cầu vừa là thách thức, vừa là cơ hội để có thế tận dụng để xử lý hàng loạt vấn đề lớn trong phát triển kinh tế và cơ hội cho cải tiến mô hình tổ chức sản xuất công nghiệp, đẩy nhanh quá trình công nghiệp hóa và phát triển các ngành công nghiệp mới, đổi mới, nâng cao trình độ công nghệ theo hướng công nghệ cao, đi tắt đón đầu công nghệ hàng đầu của thế giới.

Sở đã tham mưu, trình UBND thành phố phê duyệt các Chương trình KHCN trọng điểm thành phố Hải Phòng giai đoạn 2021 – 2025, trong đó đặc biệt là chương trình đổi mới công nghệ thành phố Hải Phòng với mục tiêu Thúc đẩy tăng năng suất lao động trên cơ sở đổi mới, nâng cao trình độ công nghệ, đặc biệt trong các ngành, lĩnh vực sản xuất trọng điểm của thành phố; Nâng cao năng lực hấp thụ, ứng dụng và đổi mới công nghệ của doanh nghiệp thông qua các hoạt động đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng về quản lý, quản trị công nghệ và cập nhật công nghệ mới. Một số chỉ tiêu của chương trình gồm: Tốc độ đổi mới công nghệ, thiết bị đạt trung bình 18% giai đoạn 2021 – 2025; Tỷ lệ giá trị sản phẩm công nghệ cao và sản phẩm ứng dụng công nghệ cao trong giá trị sản xuất công nghiệp đạt 45% vào năm 2025.

Để thực hiện được các mục tiêu đó, Chương trình đã đề xuất các giải pháp: Tuyên truyền phổ biến nâng cao nhận thức về đổi mới, nâng cao trình độ công nghệ, chuyển giao công nghệ; Cập nhật thông tin, kiến thức về mô hình, giải pháp đổi mới, nâng cao trình độ công nghệ, cảnh báo công nghệ, tập trung vào công nghệ cao, công nghệ tiên tiến, công nghệ 4.0; Hỗ trợ doanh nghiệp khai thác cơ sở dữ liệu thông tin về công nghệ; hỗ trợ tham gia các hội chợ, triển lãm về khoa học và công nghệ, tìm kiếm công nghệ; hỗ trợ giải mã công nghệ; Hỗ trợ các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm chủ lực, sản phẩm trọng điểm, doanh nghiệp thuộc lĩnh vực công nghiệp phụ trợ nghiên cứu, làm chủ, ứng dụng công nghệ tiên tiến, công nghệ 4.0 để nâng cao tính năng, chất lượng của sản phẩm và đổi mới quy trình công nghệ, trong đó có chi phí chuyển giao công nghệ, mua thiết kế, mua phần mềm, thuê chuyên gia nước ngoài, đào tạo nguồn nhân lực...

Sở cũng đã tham mưu, trình UBND thành phố phê duyệt “Kế hoạch thúc đẩy chuyển giao, làm chủ và phát triển công nghệ từ nước ngoài vào thành phố Hải Phòng trong các ngành, lĩnh vực ưu tiên, giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” theo Quyết định số 872/QĐ-UBND ngày 10/4/2019 của UBND thành phố Hải Phòng, nhằm thu hút các dự án có chất lượng cao, công nghệ tiên tiến, hiện đại vào Hải Phòng, tập trung vào các ngành, lĩnh vực trọng điểm của thành phố như cơ khí chế tạo, điện, điện tử,…

Một bạn đọc () - 18/12/2020 09:33
Xin ông cho biết kế hoạch của thành phố trong việc dành các nguồn lực, tập trung cho đổi mới, sáng tạo, nâng cao khả năng liên kết, tham gia chuỗi giá trị toàn cầu trong thời gian tới?
Giám đốc Sở KH&CN thành phố Hải Phòng Dương Ngọc Tuấn

Tôi xin trả lời câu hỏi này như sau:

Ngày 18/5/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 844/QĐ-TTg về phê duyệt đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025”.

Theo đó, ngày 05/6/2017, UBND thành phố Hải Phòng đã ban hành Quyết định số 1394/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch Phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thành phố Hải Phòng đến năm 2020. Trong quá trình triển khai Kế hoạch cho thấy: Hiện nay Thành phố đã tạo dựng được một hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo với thành phần đầy đủ, phong phú, hoạt động, sôi nổi và thực sự đã kích hoạt được việc hình thành, phát triển các startup công nghệ, đây có thể coi là một nguồn lực lớn cho hoạt động đổi mới, sáng tạo, nâng cao khả năng liên kết, tham gia chuỗi giá trị toàn cầu trong thời gian tới.Tuy nhiên để hoạt động này phát triển và đi vào chiều sâu, đồng thời cũng là nhiệm vụ cho các cơ quan quản lý nhà nước về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong thời gian tới, Sở Khoa học và Công nghệ đang trình UBND thành phố phê duyệt Kế hoạch Phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thành phố Hải Phòng giai đoạn 2021-2025, trong đó đã đưa ra các nhiệm vụ, giải pháp nhằm phát triển đổi mới sáng tạo của thành phố, đặc biệt là đã chỉ rõ các nguồn lực tập trung cho đổi mới sáng tạo được xoay quanh 4 nguồn lực chính bao gồm: Nguồn lực về thông tin, truyền thông; nguồn lực về hạ tầng, dịch vụ; nguồn lực về tài chính và cuối cùng là nguồn lực về con người.

1. Đối với nguồn lực về thông tin, truyền thông: Kế hoạch tập trung cho việc tuyên truyền, phổ biến các cơ chế, chính sách hỗ trợ cho hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của thành phố và quốc gia đến các tổ chức/cá nhân thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, đặc biệt phát huy vai trò của các kênh truyền thông trên mạng xã hội.

2. Về nguồn lực hạ tầng, dịch vụ:

- Trong giai đoạn 2021-2025, sẽ nâng cấp, mở rộng Trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của thành phố trên cơ sở hạ tầng sẵn. Tiến tới, xây dựng khu hỗ trợ dịch vụ khởi nghiệp tập trung của thành phố với đầy đủ các khu chức năng: Tòa nhà trung tâm bố trí không gian làm việc chung, không gian làm việc riêng, phòng họp, phòng hội thảo, khu tổ chức sự kiện, tiến tới phát triển trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cấp vùng duyên hải Bắc Bộ; Khu không gian sáng tạo (Innovation space), phòng thí nghiệm chế tạo (Fab lab); Khu ươm tạo dự án khởi nghiệp nông nghiệp công nghệ cao; Khu ươm tạo dự án công nghệ 4.0; Khu ươm tạo dự án công nghệ chế biến thực phẩm và các công trình phụ trợ.

- Hỗ trợ xây dựng, thành lập, phát triển các Trung tâm ươm tạo, Câu lạc bộ khởi nghiệp, Trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn thành phố. Khuyến khích phát triển khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong các trường đại học, cao đẳng gắn với các hoạt động thương mại hóa và đầu tư cho khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tận dụng các nguồn lực sẵn có về hạ tầng kỹ thuật, thông tin, tri thức, nhân lực chất lượng cao của các cơ sở nghiên cứu, đào tạo. Xây dựng và phát triển mạng lưới hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo của thành phố liên kết với mạng lưới hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo quốc gia.

3. Về nguồn lực tài chính: Trong thời gian tới sẽ huy động tối đa các nguồn lực tài chính phục vụ cho hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo như: ngân sách từ các chương trình của Trung ương; ngân sách sự nghiệp khoa học và công nghệ và nguồn ngân sách khác của thành phố; các nguồn tài chính hợp pháp khác của các tổ chức, cá nhân, các quỹ đầu tư trong và ngoài nước với mục tiêu hỗ trợ cho các tổ chức/cá nhân ươm tạo các ý tưởng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, hỗ trợ phát triển tăng tốc các doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo phát triển sản phẩm và thị trường.

4. Về nguồn lực nhân lực:

- Tiếp tục đào tạo, nâng cao năng lực khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong đó chú trọng việc xây dựng văn hóa khởi nghiệp, tinh thần doanh nhân, tư duy đổi mới sáng tạo ngay tại các trường Đại học; tạo nền tảng hình thành và nâng cao chất lượng các ý tưởng khởi nghiệp tiềm năng; giảm tỷ lệ thất bại của các công ty khởi nghiệp trong giai đoạn đầu

- Tăng cường ươm tạo cho việc tiếp nhận chuyển giao và vận hành chương trình ươm tạo có cấu trúc theo quy trình quốc tế; tăng cường kết nối, trao đổi, hợp tác, giao lưu, học tập kinh nghiệm với các hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của các nước phát triển; kết nối với các nhà đầu tư thiên thần, quỹ đầu tư mạo hiểm, các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp để tiếp cận nguồn vốn và thị trường nước ngoài.

MC () - 18/12/2020 09:35
Thưa ông, ngoài việc ưu tiên phát triển nguồn lực khoa học công nghệ trong nước thì việc tiếp nhận những tinh hoa từ những sáng tạo khoa học công nghệ từ nước ngoài để ứng dụng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội thành phố là rất cần thiết. Xin ông cho biết các định hướng công nghệ được ưu tiên và thúc đẩy chuyển giao từ nước ngoài vào Hải Phòng trong giai đoạn 2020 - 2025.
Giám đốc Sở KH&CN thành phố Hải Phòng Dương Ngọc Tuấn

Căn cứ Quyết định số 1851/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Thúc đẩy chuyển giao, làm chủ và phát triển công nghệ từ nước ngoài vào Việt nam trong các ngành, lĩnh vực ưu tiên giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” và các quyết định về quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố Hải Phòng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, UBND thành phố Hải Phòng đã ban hành Quyết định số 872/QĐ-UBND ngày 10/4/2019 phê duyệt Kế hoạch “Thúc đẩy chuyển giao, làm chủ và phát triển công nghệ từ nước ngoài vào thành phố Hải Phòng trong các ngành, lĩnh vực ưu tiên, giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”. Theo Kế hoạch đã xác định hướng ưu tiên và thúc đẩy chuyển giao từ nước ngoài vào Hải Phòng cho 08 lĩnh vực gồm:


+ Lĩnh vực công nghiệp, công nghệ thông tin, công nghệ điện tử: Trong đó định hướng ưu tiên chuyển giao cho các công nghệ nguồn, công nghệ cao, công nghệ nền tảng trong lĩnh vực công nghệ thông tin; công nghiệp trong sản xuất phần mềm, công nghiệp nội dung số; công nghiệp trong sản xuất phần cứng.

+ Lĩnh vực cơ khí chế tạo (ô tô, máy nông nghiệp, thiết bị công trình, thiết bị công nghiệp, thiết bị điện, thiết bị y tế,…): Trong đó, ưu tiên cho công nghệ cao, tiết kiệm năng lượng, thân thiện môi trường và các khâu có giá trị gia tăng cao trong chuỗi giá trị sản phẩm như thiết kế, chế tạo khuôn mẫu, chế tạo linh kiện phức tạp, đòi hỏi độ chính xác cao.

+ Lĩnh vực nông nghiệp: Ưu tiên công nghệ sản xuất và sử dụng các giống cây trồng chủ lực, vật nuôi năng suất cao và thích ứng với xu thế biến đổi khí hậu; Công nghệ tự động hóa ở các khâu trong sản xuất trồng trọt; Công nghệ quản lý cây trồng tổng hợp (ICM); Công nghệ cao trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản.

+ Lĩnh vực bảo quản và chế biến nông, lâm, thủy sản: Ưu tiên công nghệ mới, công nghệ cao và tiên tiến tự động hóa trong các khâu bảo quản và chế biến nông, lâm, thủy sản với quy mô công nghiệp và trang trại; Công nghệ chế biến những nông sản chính, có sản lượng lớn, chủ đạo trong cơ cấu cây trồng, vật nuôi của thành phố.

+ Lĩnh vực công nghệ xây dựng, giao thông, hạ tầng: Ưu tiên đối với các công nghệ mới về xây dựng, quản lý hạ tầng, đô thị, đảm bảo hiện đại, thông minh, bền vững, kết nối hạ tầng giao thông đồng bộ, kết nối thuận lợi với trong nước và quốc tế bằng cả đường bộ, đường sắt, đường biển, đường hàng không, các tuyến giao thông trọng điểm; Ưu tiên cho công nghệ phục vụ phát triển dịch vụ logistics.

+ Lĩnh vực dược phẩm, chẩn đoán và điều trị bệnh: Ưu tiên các công nghệ mới, tiên tiến trên thế giới trong việc chế tạo, sản xuất được phẩm và ưu tiên chuyển giao các kỹ thuật, thiết bị mới, hiện đạo trong việc chẩn đoán và điều trị bệnh, đặc biệt chú trọng đến việc phát triển các kỹ thuật cao trong nuôi cấy mô và cấy ghép tạng.

+ Lĩnh vực bảo vệ môi trường, chống biến đổi khí hậu: Ưu tiên các công nghệ hiện đại trong xử lý ô nhiễm môi trường; các công nghệ sản xuất sạch thân thiện với môi trường, công nghệ tí phế thải, tiêu hao ít nguyên liệu và các công nghệ sử dụng nguồn nguyên liệu tái tạo trong tất cả các lĩnh vực sản xuất công nghiệp; ưu tiên công nghệ cao trong lĩnh vực quan trắc môi trường, dự báo, cảnh báo thiên tai, sự cố môi trường.

+ Lĩnh vực kinh tế biển: Ưu tiên các công nghệ phục vụ cho phát triển ngành kinh tế biên bao gồm: Du lịch và dịch vụ biển; Kinh tế hàng hải; Khai thác dầu khí và các tài nguyên khoáng sản biển khác; nuôi trồng và khai thác hải sản; công nghiệp ven biển; năng lượng tái tạo và các ngành kinh tế biển mới.
Một bạn đọc () - 18/12/2020 09:38
Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo đang là phong trào có sức lan tỏa trong cả nước. Xin ông cho biết thành phố Hải Phòng đã ban hành cơ chế, chính sách nào để thúc đẩy hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo để Hải Phòng trở thành trung tâm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo mới của cả nước?
Chánh Văn phòng UBND thành phố, Trưởng Ban Biên tập Cổng Thông tin điện tử thành phố Phạm Hưng Hùng

Thời gian qua, thành phố Hải Phòng đã triển khai đồng bộ nhiều nhóm nhiệm vụ, giải pháp nhằm thúc đẩy phong trào khởi nghiệp sáng tạo của thành phố, xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp và kết nối hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo quốc gia, hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo. Cụ thể như sau:

- Ngày 5/6/2017, thành phố đã ban hành Kế hoạch phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thành phố Hải Phòng đến năm 2020 theo Quyết định số 1394/QĐ-UBND;

- Ngày 4/11/2019, UBND thành phố ban hành Quyết định 270/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch triển khai đề án hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025 trên địa bàn thành phố Hải Phòng;

- Ngày 16/3/2020, thành phố ban hành Chỉ thị 09/CT-UBND, về việc tạo điều kiện cho doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo tại thành phố Hải Phòng.

- Hàng năm, UBND thành phố giao các Sở, ngành triển khai nội dung hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo theo nghị định 39/2018/NĐ-CP về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.Mới đây, ngày 10/12/2020, UBND thành phố đã ban hành Kế hoạch số 281/KH-UBND phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thành phố từ năm 2021 đến năm 2025 trong đó có các nhiệm vụ cụ thể nhằm đưa Hải Phòng trở hành Trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo cấp Vùng, bao gồm:

1.     Hoạt động truyền thông khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

2.     Phát triển hạ tầng, dịch vụ hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của thành phố.

3.     Hỗ trợ thành lập, phát triển các trung tâm ươm tạo, trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, câu lạc bộ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo theo hình thức công - tư.

4.     Hỗ trợ ươm tạo các ý tưởng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

5.     Hỗ trợ phát triển tăng tốc các doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

6.     Hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo phát triển sản phẩm và thị trường.

7.     Thúc đẩy hoạt động hợp tác quốc tế về  khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

8.     Đào tạo, nâng cao năng lực khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Với chủ trương huy động tối đa các nguồn lực để Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, thành phố Hải Phòng đang và sẽ trở thành một trong những Trung tâm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tầm vóc của cả nước, tạo ra làn sóng khởi nghiệp mạnh mẽ, thúc đẩy sự tăng trưởng đột phá của thành phố.
Một bạn đọc () - 18/12/2020 09:45
Xin ông cho biết, tại Hải Phòng, việc phát triển nguồn cung, nguồn cầu của thị trường khoa học và công nghệ hiện nay được thông qua các hoạt động nào?
Giám đốc Sở KH&CN thành phố Hải Phòng Dương Ngọc Tuấn

Tôi xin trả lời câu hỏi  này như sau:

Hiện nay, việc phát triển nguồn cung, nguồn cầu của thị trường khoa học và công nghệ thông qua các hoạt động sau đây:

1. Nhập khẩu, giải mã, làm chủ công nghệ cao, công nghệ tiên tiến, công nghệ sạch phục vụ mục tiêu chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của quốc gia, ngành, vùng, địa phương;

2. Mua, nghiên cứu hoàn thiện sáng chế, sáng kiến đã được áp dụng hiệu quả ở quy mô nhỏ để chuyển giao cho doanh nghiệp áp dụng, phổ biến cho công chúng;

3. Thúc đẩy việc khai thác, sử dụng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, ý tưởng công nghệ phục vụ doanh nghiệp khoa học và công nghệ, doanh nghiệp công nghệ cao, cá nhân, nhóm cá nhân khởi nghiệp sáng tạo, tổ chức hỗ trợ đổi mới sáng tạo, hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo, cơ sở ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp công nghệ cao;4. Đánh giá, thẩm định công nghệ mới, sản phẩm mới tạo ra tại Việt Nam từ kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ có giá, chất lượng tương đương với công nghệ, sản phẩm nhập khẩu để khuyến khích sử dụng trong dự án đầu tư có sử dụng ngân sách nhà nước, ưu tiên trong đấu thầu mua sắm, cung cấp sản phẩm, dịch vụ công;

5. Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực hấp thụ, làm chủ công nghệ của doanh nghiệp; thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; liên kết, hợp tác trao đổi nhân lực khoa học và công nghệ giữa cơ sở nghiên cứu, cơ sở đào tạo với cơ sở sản xuất, kinh doanh;

6. Khai thác, cung cấp thông tin công nghệ cho doanh nghiệp, tổ chức hiệp hội của doanh nghiệp, tổ chức hiệp hội ngành nghề, hợp tác xã, tổ chức dịch vụ sở hữu trí tuệ, xúc tiến đầu tư, xúc tiến thương mại;

Thành phố Hải Phòng đang thực hiện đồng bộ các hoạt động này để phát triển nguồn cung, nguồn cầu của thị trường khoa học và công nghệ.

Bạn đọc () - 18/12/2020 09:48
Vừa qua, Sở KH&CN vừa tổ chức kết nối trực tuyến cung cầu công nghệ giữa các doanh nghiệp thành phố và các doanh nghiệp Hàn Quốc, Trung Quốc và Nhật Bản. Xin ông cho biết kết quả của các phiên kết nối cung cầu?
Giám đốc Sở KH&CN thành phố Hải Phòng Dương Ngọc Tuấn

Do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, các sự kiện kết nối cung cầu công nghệ và thiết bị đã chuyển từ hình thức gặp gỡ kết nối trực tiếp sang kết nối trực tuyến thông qua công nghệ hội nghị truyền hình với một đầu cầu tại thành phố Hải Phòng các đầu cầu khác tại Seoul, Nagano và Thượng Hải.

Thông qua 3 sự kiện kết nối này đã tổ chức được hơn 200 cuộc gặp gỡ 1-1 giữa các doanh nghiệp thành phố và các đối tác, nhà chế tạo công nghệ và thiết bị nước ngoài, trong đó có 12 thỏa thuận hợp tác được ký kết có thể kể đến như công ty cổ phần Nhựa thiếu niên Tiền phong với công ty Woojin, công ty TNHH Vân Long với công ty Ugint, Công ty Bảo Tiên với Công ty Sywind, Công ty chế biến thủy sản Cát Hải với công ty môi trường Cảnh Tân.
Một doanh nghiệp trên địa bàn quận Hồng Bàng () - 18/12/2020 09:49
Sắp tới, doanh nghiệp tôi có kế hoạch chuyển giao một công nghệ mới trong ngành môi trường sang một số doanh nghiệp ở Myanma thông qua ký hợp đồng thì có cần đăng ký với cơ quan quản lý nhà nước không?
Giám đốc Sở KH&CN thành phố Hải Phòng Dương Ngọc Tuấn

Xin cảm ơn câu hỏi của doanh nghiệp. Tôi xin trả lời câu hỏi này như sau:

Theo quy định tại điều 31 Luật chuyển giao công nghệ có quy định về hoạt động đăng ký chuyển giao công nghệ như sau:Hợp đồng chuyển giao công nghệ và phần chuyển giao công nghệ thuộc một trong những trường hợp sau đây phải đăng ký với cơ quan quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ, trừ công nghệ hạn chế chuyển giao đã được cấp Giấy phép chuyển giao công nghệ:

a) Chuyển giao công nghệ từ nước ngoài vào Việt Nam;

b) Chuyển giao công nghệ từ Việt Nam ra nước ngoài;

c) Chuyển giao công nghệ trong nước có sử dụng vốn nhà nước hoặc ngân sách nhà nước, trừ trường hợp đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

Do vậy, doanh nghiệp vừa nêu cần phải thực hiện đăng ký chuyển giao công nghệ. Qua đây, cũng đề nghị các tổ chức, cá nhân trên địa bàn thành phố có hoạt động về chuyển giao công nghệ thực hiện theo đúng quy định trên.
Một doanh nghiệp () - 18/12/2020 09:51
Doanh nghiệp tôi chuyển giao công nghệ sang Myanma như vậy thì có được hưởng ưu đãi thuế không?
Giám đốc Sở KH&CN thành phố Hải Phòng Dương Ngọc Tuấn

Tôi xin trả lời câu hỏi này như sau:

Chính sách ưu đãi về thuế để thúc đẩy hoạt động chuyển giao, ứng dụng, đổi mới công nghệ được quy định tại điều 39 của Luật chuyển giao công nghệ đã nêu rõ Những đối tượng được hưởng ưu đãi theo quy định của pháp luật về thuế gồm:

1. Máy móc, thiết bị, phụ tùng, vật tư, vật mẫu, công nghệ trong nước chưa tạo ra được nhập khẩu để sử dụng trực tiếp vào hoạt động nghiên cứu và phát triển, giải mã, đổi mới công nghệ, chuyển giao công nghệ; tài liệu, sách báo khoa học phục vụ hoạt động khởi nghiệp sáng tạo, phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ;

2. Cơ sở ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ, tổ chức, cá nhân đầu tư và hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo; tổ chức trung gian của thị trường khoa học và công nghệ có thu nhập từ hoạt động cung ứng dịch vụ chuyển giao công nghệ;

3. Tổ chức, cá nhân chuyển giao công nghệ từ Việt Nam ra nước ngoài; tổ chức, cá nhân thực hiện hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, chuyển giao công nghệ, giải mã công nghệ tại doanh nghiệp;

4. Tổ chức, cá nhân chuyển giao công nghệ khuyến khích chuyển giao.

Như vậy, doanh nghiệp của bạn nằm trong số những đối tượng được hưởng ưu đãi theo quy định của pháp luật về thuế để thúc đẩy hoạt động chuyển giao, ứng dụng, đổi mới công nghệ. Xin thông tin tới doanh nghiệp được rõ.
Bạn đọc () - 18/12/2020 09:51
Vừa qua, Sàn giao dịch công nghệ và Thiết bị trực tuyến Trung tâm Phát triển khoa học-công nghệ và Đổi mới sáng tạo tổ chức nhiều cuộc hội thảo về lĩnh vực khoa học và công nghệ, các phiên kết nối cung - cầu công nghệ. Xin ông cho biết thêm về những kết quả hoạt động của Trung tâm Phát triển khoa học- công nghệ và Đổi mới sáng tạo Sàn giao dịch công nghệ và Thiết bị trực tuyến?
Giám đốc Sở KH&CN thành phố Hải Phòng Dương Ngọc Tuấn

Tôi xin trả lời câu hỏi này như sau:

Trung tâm Phát triển khoa học - công nghệ và Đổi mới sáng tạo được hình thành trên cơ sở hợp nhất 2 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở là Sàn giao dịch Công nghệ và Thiết bị và Trung tâm Ứng dụng khoa học và công nghệ.Trung tâm Phát triển thực hiện 3 nhóm nhiệm vụ chính: Nghiên cứu ứng dụng các kết quả khoa học-công nghệ; Phát triển thị trường khoa học và công nghệ; Hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Các cuộc hội thảo về khoa học - công nghệ, các phiên kết nối cung- cầu công nghệ nằm trong chức năng phát triển thị trường khoa học công nghệ của Trung tâm. Trong năm qua đây là nhóm nhiệm vụ trọng tâm nhằm thúc đẩy các giao dịch công nghệ trên thị trường, hỗ trợ doanh nghiệp quảng bá, giới thiệu công nghệ mới cũng như hỗ trợ tư vấn chuyển giao công nghệ cho doanh nghiệp.

Tuy mới hợp nhất, nhưng trên nền tảng nguồn lực của hai trung tâm cũ, các hoạt động của Trung tâm ISC đã triền khai các nhiệm vụ quan trọng của ngành như bảo tồn, phát triển nguồn gen quý hiếm của thành phố, hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo và phát triển thị trường khoa học và công nghệ.
Bạn đọc () - 18/12/2020 09:57
Các hiệp định thương mại và xu hướng toàn cầu hóa sẽ tăng nguy cơ phá sản với những doanh nghiệp sản xuất nội địa yếu kém, như vậy các hiệp định thương mại và toàn cầu hóa sẽ tạo ra sức ép đổi mới công nghệ với các doanh nghiệp và đổi mới thế chế cũng như các thức quản lý của các cơ quan quản lý? Vậy Sở Khoa học và Công nghệ đã hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng lộ trình đổi mới công nghệ như thế nào để phù hợp với xu thế hiện nay?
Giám đốc Sở KH&CN thành phố Hải Phòng Dương Ngọc Tuấn

Nhằm triển khai chương trình Đổi mới công nghệ thành phố đến năm 2020, Sở Khoa học và Công nghệ đã triển khai hỗ trợ 40 doanh nghiệp trên địa bàn thành phố xây dựng lộ trình đổi mới công nghệ nhằm định hướng doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh thông qua công nghệ và quản lý.

Dựa trên việc đánh giá các thành tố cấu thành nên công nghệ là máy móc thiết bị, con người, thông tin, và năng lực quản lý, năng lực nghiên cứu phát triển, năng lực đổi mới sáng tạo, các chuyên gia đã đề xuất doanh nghiệp xây dựng kế hoạch chi tiết để đầu tư bổ sung các điểm còn thiếu. Nhận định xu hướng toàn cầu hóa và công nghệ 4.0 đã ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm và quy trình quản lý của doanh nghiệp.Xây dựng lộ trình đổi mới công nghệ đã giúp cho doanh nghiêp đổi mới công nghệ thành công thông qua việc:

- Lường trước và đáp ứng nhanh hơn các biến động của môi trường kinh doanh và vượt qua các đối tượng cạnh tranh bởi việc nhìn trước công nghệ.

- Sắp xếp hợp lý các nguồn lực, qua đó thu được hiệu quả đầu tư lớn hơn để đạt được các mục tiêu của doanh nghiệp.

- Lượng hóa các nguồn lực phân phối cho các dự án ưu tiên.

- Thúc đẩy các nguồn đầu tư, tài chính và các nguồn lực khác thông qua việc hợp tác triển khai các hoạt động R&D.

- Chú trọng  đến nghiên cứu nhu cầu khách hàng để cho phép đổi mới một cách triệt để, xây dựng lợi thế cạnh tranh mới cũng như sự phát triển của các thế hệ sản phẩm và dịch vụ mới.

- Giảm thiểu rủi ro trong đầu tư công nghệ thông qua sự hiểu biết nhu cầu công nghệ.

- Thu được tỷ lệ lợi nhuận cao hơn cho các nhà đầu tư nhờ có cơ sở vững chắc trong việc ra quyết định đầu tư.

Thực tế cho thấy các công ty của thành phố như Công ty Nhựa Thiếu niên tiền phong, Công ty cổ phần Sơn Hải Phòng, Công ty Nông nghiệp kỹ thuật cao… đã ứng dụng các công nghệ tiên phong, đổi mới quy trình sản xuất để tạo ra sản phẩm hàng hóa đạt chất lượng, tiêu chuẩn kỹ thuật để xuất khẩu.

Kính thưa quý vị đại biểu, thưa bạn đọc Cổng thông tin điện tử thành phố!

Trân trọng cảm ơn những câu trả lời chia sẻ rất nhiều thông tin về hoạt động ngành KH&CN thành phố của ông Dương Ngọc Tuấn, Giám đốc Sở KH&CN.

Kính thưa quý vị!

Dù vẫn còn nhiều vấn đề được đặt ra nhưng do thời lượng chương trình đã hết, chúng tôi xin được dừng cuộc đối thoại trực tuyến với chủ đề “Đẩy mạnh kết nối cung cầu công nghệ” tại đây. Từ những thông tin vừa được người phát ngôn của UBND thành phố và lãnh đạo Sở KH&CN chia sẻ, có thể nhận thấy, Hải Phòng là địa phương có thế mạnh trong việc tổ chức kết nối cung cầu công nghệ. Chúng ta có thể tin tưởng rằng, thời gian tới, với những nỗ lực trong quản lý, cầu nối hiệu quả của Sở KH&CN, những sáng tạo công nghệ sẽ dễ dàng tìm được đích đến của mình, thị trường khoa học công nghệ Hải Phòng sẽ tiếp tục phát triển, góp phần là đòn bẩy cho sự phát triển kinh tế của thành phố.

Kính thưa quý vị đại biểu,

Như vậy, cuộc đối thoại trực tuyến lần thứ 23 trên Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng đã thành công tốt đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình đối thoại lần sau.

Sau đây, xin kính mời ông Phạm Hưng Hùng, Chánh Văn phòng UBND TP có bó hoa tươi thắm chúc mừng thành công của phiên đối thoại trực tuyến tới đồng chí Giám đốc Sở KH&CN thành phố.