Đối thoại trực tuyến chủ đề “Kết quả thực hiện Chủ đề năm 2019: Tăng cường kỷ cương thu, chi ngân sách - Đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh”
Từ 10h00’ đến 10h45’ ngày 20/12/2019

Lãnh đạo Văn phòng UBND thành phố sẽ chủ trì phiên đối thoại trực tuyến với chủ đề “Kết quả thực hiện Chủ đề năm 2019: Tăng cường kỷ cương thu, chi ngân sách - Đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh”. Thời gian từ 10h00' - 10h45' ngày 20/12/2019 (Thứ Sáu).

Các tổ chức, cá nhân quan tâm xin gửi câu hỏi, ý kiến qua các địa chỉ sau:

+ Chuyên trang Đối thoại trực tuyến, Cổng thông tin điện tử thành phố, địa chỉ: doithoaitructuyen.haiphong.gov.vn.

+ Số điện thoại: 02253.821055 của Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử thành phố.

+ Thư điện tử của Ban biên tập Cổng thông tin điện tử thành phố: congthongtindientu@haiphong.gov.vn.

+ Fanpage của Cổng thông tin điện tử thành phố.

Trân trọng kính mời các tổ chức và cá nhân./.

MC

Kính thưa quý vị đại biểu, thưa bạn đọc Cổng thông tin điện tử thành phố!

Chúng ta đang đi qua những ngày cuối cùng của năm 2019 - một năm mà thành phố Hải Phòng của chúng ta đã đạt được những kết quả nổi bật về kinh tế xã hội. Hầu hết các chỉ tiêu kinh tế xã hội đều đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch, nhiều chỉ tiêu đạt mức tăng trưởng cao nhất từ trước tới nay, mức tăng trưởng GDP dẫn đầu cả nước, đời sống của nhân dân tiếp tục được cải thiện và nâng cao hơn.

Để thông tin tới nhân dân thành phố về những kết quả phát triển kinh tế - xã hội rất đáng mừng của thành phố trong năm qua, đặc biệt là kết quả thực hiện chủ đề năm 2019 “Tăng cường kỷ cương thu chi ngân sách - Đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh”, đồng thời trao đổi, giải đáp những ý kiến của người dân, doanh nghiệp, ngày hôm nay, Ban Biên tập Cổng Thông tin điện tử thành phố tổ chức phiên đối thoại trực tuyến cuối năm 2019, cũng là phiên đối thoại lần thứ 23 trên Cổng Thông tin điện tử thành phố.

Tham dự và chủ trì phiên đối thoại, xin trân trọng giới thiệu:

- Ông Nguyễn Kim Pha, Chánh Văn phòng UBND thành phố, Người phát ngôn của UBND thành phố, Trưởng BBT Cổng TTĐT thành phố;

Đồng chủ trì phiên đối thoại, trân trọng giới thiệu:

- Ông Trần Huy Kiên - Phó Chánh Văn phòng UBND thành phố, Phó Trưởng BBT Cổng TTĐT thành phố.

Cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan và các phòng, đơn vị thuộc Văn phòng UBND thành phố, các cơ quan báo chí đến dự và đưa tin.

Sau đây phiên đối thoại trực tuyến xin được bắt đầu. Nội dung phiên đối thoại đang được đăng tải trực tiếp tại địa chỉ: haiphong.gov.vn

Bùi Tặng (Xã Thủy Đường, huyện Thủy Nguyên) - 20/12/2019 10:41
Những năm gần đây, cùng với phát triển kinh tế, thành phố cũng đặc biệt quan tâm đến việc cải thiện và nâng cao đời sống của nhân dân. Xin cho biết đối với một số cơ chế, chính sách mới của riêng thành phố Hải Phòng liên quan đến vấn đề này, thành phố sẽ dùng nguồn lực như thế nào để triển khai thực hiện?
Chánh Văn phòng UBND thành phố, Trưởng BBT Cổng TTĐT thành phố Nguyễn Kim Pha

Năm 2019, thành phố Hải Phòng đã đạt được những kết quả nổi bật về kinh tế xã hội. Hầu hết các chỉ tiêu kinh tế xã hội đều đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch, nhiều chỉ tiêu đạt mức tăng trưởng cao nhất từ trước tới nay, mức tăng trưởng GDP dẫn đầu cả nước. Các lĩnh vực công nghiệp, thương mại, dịch vụ, thu ngân sách, xây dựng kết cấu hạ tầng, mở rộng không gian đô thị, thu hút đầu tư, du lịch, nông nghiệp phát triển nông thôn, giáo dục, y tế, chính sách an sinh xã hội đều có bước phát triển mới và có chuyển biến tích cực. An ninh quốc phòng được tăng cường, trật tự trị an xã hội ổn định, đời sống của nhân dân tiếp tục được cải thiện và nâng cao hơn.

Vừa qua, trong kỳ họp thứ 11 – HĐND thành phố khóa XV (nhiệm kỳ 2016-2021), HĐND thành phố đã thông qua 4 nghị quyết là cơ chế, chính sách mới của riêng thành phố Hải Phòng, liên quan trực tiếp đến việc tiếp tục cải thiện và nâng cao đời sống của nhân dân:

- Một là, về chính sách hỗ trợ 100% học phí cho học sinh từ bậc mầm non đến trung học phổ thông.

Chính sách này chia việc hỗ trợ làm 2 giai đoạn:

. Giai đoạn 1 từ năm 2020 – 2021, ngân sách thành phố sẽ hỗ trợ học phí cho trẻ mầm non, học sinh trung học cơ sở trên toàn thành phố.

. Giai đoạn 2 từ năm 2021 – 2022, ngân sách thành phố sẽ thực hiện hỗ trợ học phí cho trẻ em mầm non, học sinh trung học cơ sở, học sinh trung học phổ thông.

Kinh phí hỗ trợ ước tính cho các năm học sẽ được điều chỉnh theo đối tượng thụ hưởng đề án và theo số học sinh thực tế của năm học trước đó.

- Hai là, về cơ chế, chính sách hỗ trợ hộ nghèo xây mới, sửa chữa nhà ở

Năm 2020, thành phố sẽ chi gần 81 tỷ đồng để hỗ trợ xây mới cho 855 hộ, sửa chữa cho 601 hộ. Ước tính giai đoạn 2021 – 2025, tổng số hộ có nhu cầu là 2.433 hộ, trong đó xây mới là 1.195 hộ, sửa chữa 1.238 hộ với tổng kinh phí khoảng 132,65 tỷ đồng, bình quân mỗi năm thành phố sẽ chi khoảng 26,5 tỷ đồng để xây mới, sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo.

Ngoài số tiền trên từ nguồn ngân sách thành phố, các cấp, ngành, địa phương sẽ huy động xã hội hóa thực hiện chính sách này. Việc xây dựng nhà, sửa chữa nhà cho các hộ nghèo được thực hiện dưới sự giám sát của chính quyền địa phương. Đảm bảo công khai minh bạch, tránh thất thoát, đảm bảo phân bổ công bằng và hợp lý các nguồn lực hỗ trợ đến từng hộ gia đình trên cơ sở pháp luật và chính sách của Nhà nước; phù hợp với điều kiện thực tiễn và gắn với quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của từng quận, huyện và của thành phố.

- Ba là, về chính sách nâng mức chuẩn trợ giúp xã hội trên địa bàn thành phố, giai đoạn 2020-2025. 

HĐND thành phố quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội và một số chính sách trợ giúp xã hội trên địa bàn thành phố Hải Phòng giai đoạn 2020-2025, cụ thể như sau:

. Một là, về mức chuẩn trợ giúp xã hội năm 2020 là 380.000 đồng. Giai đoạn 2021-2025, mức chuẩn trợ giúp xã hội được tính bằng 1,4 lần mức chuẩn trợ giúp xã hội theo quy định của Chính phủ.

. Hai là, đối tượng trợ giúp được mở rộng đến người cao tuổi từ đủ 75 tuổi đến 80 tuổi không có lương hưu và trợ cấp của Nhà nước sống ở miền núi, vùng hải đảo; các đối tượng bảo trợ xã hội quy định tại Nghị định số 136/2013/NĐ-CP được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí theo quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế, được hưởng trợ cấp hàng tháng và được trợ cấp mai táng phí theo quy định.

. Ba là, về mức trợ mức trợ cấp mai táng phí: đối với đối tượng bảo trợ xã hội tại cộng đồng, mức trợ cấp này áp dụng từ ngày 01/01/2020 là 25 lần mức chuẩn trợ giúp xã hội của thành phố. Đối với đối tượng bảo trợ xã hội trong cơ sở trợ giúp xã hội công lập của thành phố, mức mai táng trợ cấp được thực hiện theo đơn giá của Công ty cổ phần Phục vụ mai táng Hải Phòng, được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Ước tính mức chi ngân sách thành phố sẽ tăng thêm bình quân hàng năm để thực hiện các chính sách trên là : 157.022 triệu đồng/năm.

- Bốn là, về thí điểm mô hình xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, đạt mức tiệm cận với các tiêu chí của khu vực đô thị.

Mục tiêu, năm 2020, thành phố sẽ xây dựng thí điểm 08 xã nông thôn mới kiểu mẫu tại 07 huyện, làm cơ sở để tổng kết, rút kinh nghiệm, nghiên cứu, đề xuất triển khai xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn thành phố giai đoạn 2021-2025. Phấn đấu đến năm 2023, có 100% số xã hoàn thành xây dựng đường giao thông, điện chiếu sáng và môi trường. Phấn đấu đến năm 2025, có 100% số xã hoàn thành xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Nguồn lực thực hiện đề án ưu tiên bố trí từ ngân sách thành phố năm 2020 với tổng kinh phí 1.083,79 tỷ đồng.

Sau 4 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ thành phố, thành phố đã hoàn thành về cơ bản các mục tiêu kinh tế xã hội chủ yếu của kế hoạch kinh tế xã hội 5 năm, 2015-2020. Riêng năm 2019, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố ước đạt 89.617,8 tỷ đồng, tăng 20,2% so với cùng kỳ, bằng 129,3% dự toán HĐND thành phố giao.

Những kết quả đó là sự khẳng định Nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ thành phố đã được tổ chức thực hiện đồng bộ, quyết liệt, sáng tạo và đã đạt được hiệu quả cao, góp phần xây dựng nền tảng kinh tế xã hội vững chắc, củng cố niềm tin trong nhân dân để Hải Phòng bước vào thời kỳ phát triển mới. Thành phố ban hành các cơ chế, chính sách mới thể hiện sự quan tâm đến việc cải thiện và nâng cao đời sống của nhân dân, để mọi người dân đều được hưởng thành quả phát triển kinh tế của thành phố.

Trần Văn Thắng (Số 169 Bạch Đằng, phường Thượng Lý, quận Hồng Bàng) - 20/12/2019 10:49
Thành phố đã có kế hoạch giao cho các quận, huyện tổ chức Chợ Hoa Xuân tại các địa phương phục vụ nhu cầu mua sắm, tham quan của người dân trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020 như thế nào?
Chánh Văn phòng UBND thành phố, Trưởng BBT Cổng TTĐT thành phố Nguyễn Kim Pha

Chúng tôi xin trả lời câu hỏi này như sau:

Thực hiện chỉ đạo của Trung ương Đảng, Chính phủ và Thành ủy về việc tổ chức đón Xuân Canh Tý – năm 2020, để phục vụ nhân dân thành phố đón Tết Nguyên đán Canh Tý vui tươi, lành mạnh, tiết kiệm, an toàn, thiết thực, hiệu quả. UBND thành phố đã có Chỉ thị số 23/CT-UBND ngày 18/11/2019 về việc tổ chức đón Xuân Canh Tý – 2020, trong đó có việc Tổ chức Chợ Hoa Xuân, đảm bảo trật tự an toàn, vệ sinh môi trường và giữ gìn mỹ quan đô thị.


Theo đó, UBND thành phố giao Sở Xây dựng chủ trì cùng Sở Giao thông vận tải, Công an thành phố hướng dẫn, kiểm tra, giám sát UBND các quận trong công tác lập kế hoạch và tổ chức Chợ Hoa Xuân Canh Tý - 2020 trên địa bàn các quận, phục vụ nhân dân đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị. Chỉ đạo các đơn vị cung ứng dịch vụ công ích thực hiện tốt công tác vệ sinh đường, phố Đêm Giao thừa và trong dịp Tết; lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng trang trí, chỉnh trang hệ thống chiếu sáng công cộng; trang trí hoa, cây cảnh tại các đảo giao thông, dải phân cách trên một số tuyến đường trục chính và một số trụ sở cơ quan trên địa bàn thành phố.

Giao UBND các quận, huyện đề xuất các vị trí đủ điều kiện tổ chức Chợ Hoa Xuân Canh Tý - 2020, báo cáo UBND thành phố; xây dựng kế hoạch tổ chức Chợ Hoa Xuân tại các địa phương phục vụ nhân dân mua sắm hàng hóa Tết đảm bảo vui tươi, văn minh, sạch đẹp, an toàn, không lấn chiếm lòng lề đường gây ùn tắc và mất an toàn giao thông. Giao Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp với các ngành liên quan và UBND các cấp tăng cường quản lý, kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong hoạt động quảng cáo theo các quy định của pháp luật, giữ gìn mỹ quan đô thị.

Lương Hòa Bình () - 20/12/2019 11:15
Xin cho biết người dân và doanh nghiệp sẽ được hưởng những lợi ích gì từ sự kết nối với Cổng Dịch vụ công quốc gia? Hải Phòng đã thực hiện việc kết nối này như thế nào?
Phó Chánh Văn phòng UBND thành phố, Phó Trưởng BBT Cổng TTĐT thành phố Trần Huy Kiên

Cảm ơn câu hỏi của bạn, tôi xin trả lời câu hỏi này như sau:

Cổng Dịch vụ công Quốc gia được Văn phòng Chính phủ phối hợp với các bộ ngành, địa phương xây dựng dựa trên phương châm: “lấy người dân, doanh nghiệp là trung tâm phục vụ”.

Chỉ cần truy cập một địa chỉ duy nhất (dichvucong.gov.vn), bằng một tài khoản duy nhất, người dân, doanh nghiệp có thể đăng nhập đến tất cả các Cổng dịch vụ công cấp Bộ, cấp tỉnh để đăng ký, thực hiện các thủ tục hành chính trực tuyến; theo dõi tình trạng giải quyết một tỉnh, thành phố khác, không phụ thuộc vào thời gian, địa giới hành chính.

Ví dụ, bạn là người sinh ra ở Lào Cai, bạn được Sở Giao thông vận tải Lào Cai cấp giấy phép lái xe, hiện tại bạn đang sinh sống ở Hải Phòng và bạn cần đổi giấy phép lái xe, bạn sẽ không phải đi lên Lào Cai làm thủ tục mà chỉ cần truy cập Cổng Dịch vụ công Quốc gia làm các thủ tục chọn Sở Giao thông vận tải Hải Phòng là nơi cấp đổi giấy phép lái xe.

Bên cạnh đó, trong quá trình tiếp xúc với các cơ quan Nhà nước hoặc cán bộ thi hành công vụ, người dân có quyền phản ánh những vướng mắc, khó khăn trực tiếp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia.

Lễ khai trương Cổng Dịch vụ công Quốc gia đã diễn ra vào ngày 9/12. Tại thời điểm khai trương, Cổng Dịch vụ công Quốc gia cung cấp 5 dịch vụ công thực hiện tại 63 tỉnh, thành phố, gồm: Đổi giấy phép lái xe; thông báo hoạt động khuyến mại; cấp lại thẻ bảo hiểm y tế do mất, hỏng; dịch vụ cấp điện hạ áp (phục vụ người dân, hộ gia đình); dịch vụ cấp điện trung áp (phục vụ doanh nghiệp) và tích hợp tiện ích thanh toán tiền điện. 4 dịch vụ công được thực hiện tại cấp Bộ: Cấp giấy phép lái xe quốc tế; đăng ký khuyến mại; nhóm dịch vụ về cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa; nộp thuế điện tử đối với doanh nghiệp.

Đối với thành phố Hải Phòng, ngoài 5 dịch vụ công thực hiện chung, UBND thành phố đã phối hợp với Văn phòng Chính phủ kết nối, tích hợp thành công hệ thống của thành phố với Cổng Dịch vụ công Quốc gia 4 dịch vụ: đăng ký khai sinh; cấp xuất phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh; cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam; kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa dịch vụ nhóm 2 nhập khẩu. Hải Phòng là một trong số 4 địa phương cung cấp thêm các dịch vụ công tại thời điểm khai trương Cổng Dịch vụ công Quốc gia.

Thời gian qua, UBND thành phố đã phối hợp với Văn phòng Chính phủ và các cơ quan liên quan rà soát, chuẩn hóa, nâng cấp cơ sở dữ liệu thủ tục hành chính; nâng cấp, tích hợp, cung cấp các dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia liên quan đến người dân, doanh nghiệp.

Thời gian tới, UBND thành phố tiếp tục chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện tiếp tục rà soát các thủ tục hành chính phát sinh nhiều hồ sơ để đề xuất triển khai dịch vụ công trực tuyến tích hợp lên Cổng Dịch vụ công quốc gia. Từ đó giúp người dân, doanh nghiệp khi giao dịch qua mạng thông qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia được thuận tiện, nhanh chóng, tiết kiệm thời gian; góp phần công khai, minh bạch thủ tục, qua đó chống cửa quyền, hách dịch cũng như ngăn chặn tham nhũng vặt mà Chính phủ và thành phố đang triển khai quyết liệt.

Ngày 16/12, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng đã có thư ngỏ gửi cá nhân, tổ chức và cộng đồng doanh nghiệp về việc sử dụng Cổng Dịch vụ công quốc gia. Bộ trưởng Mai Tiến Dũng đề nghị mỗi người dân, mỗi doanh nghiệp quan tâm, tạo tài khoản và sử dụng Cổng Dịch vụ công quốc gia. Rất mong mỗi người dân, doanh nghiệp Hải Phòng thời gian tới sẽ ủng hộ, quan tâm tạo tài khoản để sử dụng, để có thể hưởng những quyền, lợi ích và các tiện ích do Cổng Dịch vụ công quốc gia mang lại.

Cao Minh Trí (Thị trấn Tiên Lãng, huyện Tiên Lãng) - 20/12/2019 11:17
Để tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho nhân dân thành phố đón Tết cổ truyền, trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020, thành phố có tổ chức bắn pháo hoa không? Nếu có, thành phố sẽ tổ chức bao nhiêu điểm bắn pháo hoa tầm thấp và bao nhiêu điểm bắn pháo hoa tầm cao?
Phó Chánh Văn phòng UBND thành phố, Phó Trưởng BBT Cổng TTĐT thành phố Trần Huy Kiên

Cảm ơn câu hỏi của bạn! Tôi xin trả lời câu hỏi như sau:

Những năm qua, chương trình bắn pháo hoa nhân dịp Tết Nguyên đán đã được tổ chức hàng năm trên địa bàn thành phố, nhận được sự quan tâm, ủng hộ, tài trợ về nhiều mặt của các tổ chức, doanh nghiệp trong nước và nước ngoài. Tiếp nối tinh thần đó, thành phố sẽ tiếp tục tổ chức bắn pháo đêm Giao thừa Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020 nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho nhân dân thành phố đón chào năm mới và Tết cổ truyền của dân tộc.Thành phố sẽ tổ chức bắn pháo hoa tại 8 điểm trên địa bàn thành phố là: Bờ hồ Tam Bạc và sân thượng Nhà Triển lãm thành phố, quận Hồng Bàng; Bờ hồ An Biên; Trung tâm hành chính quận Dương Kinh; Khuy công nghiệp VSIP – huyện Thủy Nguyên; Trung tâm hành chính huyện An Dương; Trung tâm hành chính huyện Tiên Lãng; Khu di tích Đền Trạng trình Nguyễn Bỉnh Khiêm – huyện Vĩnh Bảo; Khu cầu Cảng Cát Bà – huyện Cát Hải. Tại mỗi điểm sẽ có 500 quả pháo hoa tầm cao và 120 giàn pháo hoa tầm thấp.

Thành phố cho phép các quận, huyện: Hải An, Kiến An, Đồ Sơn, Kiến Thụy, An Lão được tổ chức bắn pháo hoa tầm thấp vào đêm giao thừa Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 tại 1 điểm trung tâm trên địa bàn quận, huyện; huyện Cát Hải tổ chức bắn pháo hoa tầm thấp vào đêm giao thừa Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 tại 1 điểm trên đảo Cát Hải. Số lượng pháo hoa tầm thấp không quá 90 giàn/1 điểm. Kinh phí bắn pháo hoa của các quận, huyện bằng nguồn xã hội hóa do các quận, huyện tự huy động

Kinh phí mua pháo hoa, cước vận chuyển và công tác bảo đảm cho bắn pháo hoa bằng nguồn huy động xã hội hóa. Kinh phí mua trang thiết bị, vật chất và súng bắn pháo hoa bằng nguồn ngân sách.

UBND thành phố đã chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị hiệp đồng chặt chẽ, chuẩn bị chu đáo toàn diện các mặt và tổ chức bắn pháo hoa theo đúng Kế hoạch, bảo đảm an ninh, trật tự, tiết kiệm, hiệu quả, chất lượng nghệ thuật cao, an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị, tài sản.

Hoàng Lan () - 20/12/2019 11:19
Trong năm vừa qua, thành phố Hải Phòng tổ chức rất thành công Lễ hội Hoa phượng Đỏ Hải Phòng 2019, nhân sự kiện này thành phố có rất nhiều công trình khởi công, khánh thành đưa vào sử dụng tạo niềm tin phấn khởi trong nhân dân. Sắp tới, thành phố có dự định tổ chức Lễ hội Hoa phượng đỏ 2020 như thế nào? Vào dịp này, ngoài những hoạt động lớn như trên thành phố có hoạt động nào để chào mừng kỷ niệm 65 năm giải phóng Hải Phòng?
Phó Chánh Văn phòng UBND thành phố, Phó Trưởng BBT Cổng TTĐT thành phố Trần Huy Kiên

Trân trọng cảm ơn câu hỏi của bạn. Tôi xin được trả lời như sau:

Năm 2020, thành phố sẽ long trọng tổ chức kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 75 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam gắn với kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng bộ Hải Phòng, đặc biệt kỷ niệm 65 năm Ngày giải phóng Hải Phòng gắn với Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng 2020, đây là sự kiện quan trọng, thành phố sẽ xây dựng kế hoạch tổ chức cụ thể, tương xứng với ý nghĩa lịch sử của sự kiện.

Để chuẩn bị cho sự kiện này, Thường trực Thành ủy đã thống nhất lựa chọn chủ đề Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng 2020 là “Hải Phòng – Bản hùng ca 65 năm”; giao Ban cán sự đảng UBND thành phố chỉ đạo các Sở, ngành, đơn vị xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động. Dự kiến trong dịp này, thành phố sẽ tổ chức chương trình kỷ niệm 65 năm Ngày giải phóng Hải Phòng; chương trình nghệ thuật chào mừng; khởi công, khánh thành một số công trình, dự án trọng điểm tiêu biểu... Các Sở, ngành, địa phương đang tích cực đăng ký các hoạt động hưởng ứng chuyển Sở Văn hóa và Thể thao tổng hợp. Nhìn chung, để chuẩn bị thật tốt cho việc tổ chức Lễ hội Hoa phượng đỏ Hải Phòng 2020, ngay từ quý IV – năm 2019, từ thành phố đến các Sở, ngành, địa phương đã nghiên cứu, đề xuất, chuẩn bị những hoạt động quan trọng, ý nghĩa, xứng tầm để tổ chức dịp này.

Bên cạnh các công trình trọng điểm của thành phố được khởi công, động thổ, khánh thành, tại các địa phương, Sở ngành, hàng loạt những hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao hưởng ứng được triển khai, thu hút đông đảo người dân và du khách tham dự. Dự kiến sẽ có: triển lãm trưng bày và giới thiệu tranh, ảnh, hiện vật về những thành tựu kinh tế, văn hóa, xã hội của Hải Phòng 65 năm xây dựng và trưởng thành; triển lãm gốm phù điêu Hải Phòng; giới thiệu ẩm thực – chợ quê đặc trưng Hải Phòng; hội diễn Công – Nông – Binh; liên hoan Ca múa nhạc các nhà văn hóa xã, phường, thị trấn; Hội diễn nghệ thuật Chèo, chầu văn, thơ, kịch; thi đấu thể thao...v.v. Các hoạt động này do các cơ quan, địa phương chủ trì tổ chức, nằm trong khuôn khổ các chương trình hoạt động hưởng ứng Lễ hội, tạo bầu không khí lễ hội lan tỏa khắp toàn thành phố.

Phạm Thị Minh (Phường An Biên, quận Lê Chân) - 20/12/2019 11:19
Trong năm 2019, trên địa bàn thành phố không xảy ra vụ ngộ độc tập thể, không có ca tử vong do ngộ độc thực phẩm. Xin cho biết thành phố đã triển khai công tác chỉ đạo đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm như thế nào?
Chánh Văn phòng UBND thành phố, Trưởng BBT Cổng TTĐT thành phố Nguyễn Kim Pha

Chúng tôi xin trả lời câu hỏi này như sau:

Kính thưa quý vị!

Vấn đề đảm bảo an toàn thực phẩm hiện nay luôn nhận được sự quan tâm của nhân dân thành phố. Tại kỳ họp thứ 7, Hội đồng nhân dân thành phố khóa XV đã ban hành Nghị quyết số 17/NQ-HĐND ngày 12/7/2018 về nhiệm vụ, giải pháp tăng cường công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2030. Để triển khai Nghị quyết này, ngày 31/8/2018, UBND thành phố đã ban hành Quyết định số 2148/QĐ-UBND phân công rõ trách nhiệm, tiến độ thực hiện nhiệm vụ, giải pháp gắn liền với từng chỉ tiêu cần đạt được của từng Sở, ngành, địa phương, đơn vị; ngày 26/4/2019, UBND thành phố đã ban hành Phương án số 2315/PA-UBND Điều tra, thống kê cơ sở thực phẩm và tổng hợp phân tích, đánh giá kết quả điều tra năm đầu.

Đề án mô hình điểm quản lý thức ăn đường phố "Cải thiện điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm thức ăn đường phố giai đoạn 2017 - 2019" thí điểm thực hiện tại 10 phường và 3 quận đã được triển khai năm cuối và thu được kết quả nhất định.

Trong những năm qua, thành phố đã tích cực triển khai công tác tuyên truyền thông đa dạng về  hình thức như các buổi hội nghị, lớp tấp huấn, qua báo đài, loa tuyên truyền, qua băng rôn, khẩu hiệu, pano... Bên cạnh đó, công tác thanh tra, kiểm tra thường xuyên được thực hiện từ tuyến thành phố, quận huyện đến các tuyến xã. Kết quả kiểm tra chỉ ra một số đơn vị sản xuất, kinh doanh chưa đảm bảo yêu cầu tiến hành xử phạt, cảnh cáo, nhắc nhở. Từ đó ý thức của các đơn vị kinh doanh, sản xuất thực phẩm dần được nâng lên, năm sau làm tốt hơn năm trước. Đến tháng 11, toàn thành phố đã tiến hành kiểm tra 16.250 cơ sở, xử phạt 184 cơ sở với số tiền phạt là 740,042 triệu đồng. Công tác bảo đảm an toàn thực phẩm đặc biệt tập trung vào các đợt cao điểm như Tết Nguyên đán và mùa Lễ hội Xuân, Tháng hành động vì An toàn thực phẩm, Tết Trung thu; vào các dịp thành phố diễn ra sự kiện quan trọng, tiếp đón nhiều khách mời như Lễ hội Hoa Phượng Đỏ, lễ hội Làng cá Cát Bà, Liên hoan Âm nhạc ASEAN, đón tiếp đoàn đại biểu học sinh miền Nam trên đất Bắc... , thành phố yêu cầu Sở Y tế thực hiện nghiêm túc việc giám sát đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm tại các khu vực tiếp khách, đón tiếp đại biểu.

Đến năm 2019, thành phố ghi nhận không xảy ra vụ ngộ độc tập thể, không có ca tử vong do ngộ độc thực phẩm. Đây là nỗ lực rất đáng ghi nhận của các cấp, các ngành trên địa bàn thành phố.

Trước mắt, Tết Nguyên đán Canh Tý đang đến gần, để đảm bảo an toàn thực phẩm trong dịp Tết và Lễ hội Xuân 2020, phục vụ nhân dân đón Tết, vui xuân an toàn, bảo đảm sức khỏe, đồng thời đảm bảo phát triển và cạnh tranh lành mạnh giữa các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh, xuất nhập khẩu thực phẩm.. UBND thành phố đã ban hành Kế hoạch triển khai công tác tuyên truyền, thanh tra, kiểm tra bảo đảm an toàn thực phẩm, tập trung cao điểm từ ngày 15/12/2019 đến ngày 25/3/2020.

Nhà báo Nguyễn Dịu (Báo Giáo dục thời đại) - 20/12/2019 11:19
Chủ đề năm 2019 của thành phố: “Tăng cường kỷ cương thu chi ngân sách - Đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh” đã có kết quả thực hiện như thế nào?
Chánh Văn phòng UBND thành phố, Trưởng BBT Cổng TTĐT thành phố Nguyễn Kim Pha

Năm 2019, hầu hết các chỉ tiêu kinh tế xã hội thành phố Hải Phòng đều đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch, nhiều chỉ tiêu đạt mức tăng trưởng cao nhất từ trước tới nay. Đây cũng là năm thứ 4 liên tiếp thành phố Hải Phòng thực hiện chủ đề năm “Tăng cường kỷ cương thu chi ngân sách - Đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh”. Kết quả thực hiện chủ đề năm đã đóng góp rất lớn trong việc hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế xã hội của thành phố.

Năm 2019, kỷ cương thu, chi ngân sách nhà nước được tăng cường, thực hiện nhiều biện pháp chống thất thu và xử lý nợ đọng thuế, quản lý, kiểm soát chặt chẽ các khoản chi ngân sách, đảm bảo tính tiết kiệm và hiệu quả, tăng chi cho đầu tư phát triển. Môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục được cải thiện. Hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp được tiếp tục đẩy mạnh; nhiều doanh nghiệp lớn trong nước và nước ngoài tiếp tục chọn Hải Phòng để đầu tư các dự án lớn.

Đối với nội dung “Tăng cường kỷ cương thu, chi ngân sách”:

Tăng cường hoạt động của Ban chỉ đạo chống thất thu ngân sách các cấp. Tập trung rà soát, nắm chắc đối tượng, nguồn thu ngân sách trên địa bàn; thường xuyên kiểm tra, kiểm soát việc kê khai thuế, quyết toán thuế của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân để thu đúng, thu đủ, thu kịp thời các khoản thuế, phí, lệ phí và thu khác vào ngân sách nhà nước. Xử lý kịp thời các tài sản tịch thu sung quỹ nhà nước. Đẩy mạnh việc xử lý, thu hồi để giảm nợ đọng thuế. Chỉ đạo quyết liệt công tác đấu tranh ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng in, phát hành mua bán hóa đơn bất hợp pháp.

Tập trung cao trong công tác đấu giá quyền sử dụng đất đối với các dự -án đã được phê duyệt, đất xen kẹt, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có thu tiền sử dụng đất để tạo nguồn thu cho ngân sách. Rà soát lại toàn bộ các dự án đấu giá đất, dự án kinh doanh nhà còn nợ tiền sử dụng đất để đôn đốc thu nộp tiền sử dụng đất vào ngân sách. Tiếp tục thực hiện ghi thu, ghi chi kinh phí ứng trước để chi bồi thường giải phóng mặt bằng các dự án được khấu trừ vào tiền sử dụng đất, tiền thuê đất của tổ chức, đơn vị phải nộp theo quy định.

Triển khai xây dụng các Đề án: Chống thất thu thuế trong lĩnh vực vận tải; Quản lý thu tiền thuê đất, tiền thuế phát sinh tại các đơn vị quốc phòng an ninh có sử dụng đất vào mục đích kinh doanh; Đổi mới công tác quản lý thuế đối với dịch vụ lưu trú du lịch. Tập trung rà soát đối với các doanh nghiệp có hưởng ưu đãi thuế, kịp thời phát hiện các doanh nghiệp có dấu hiệu khai sai, áp dụng ưu đãi thuế không theo đúng quy định của pháp luật; đề nghị doanh nghiệp điều chỉnh, nộp ngay các khoản thuế phát sinh vào ngân sách nhà nước, tránh tình trạng nợ đọng mới phát sinh.

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt 89.617,8 tỷ đồng, vượt 34,3% so với dự toán Trung ương giao, trong đó thu nội địa đạt 27.000 tỷ đồng, vượt 13% so với dự toán Trung ương giao.

Cơ cấu lại chi ngân sách một cách hợp lý, triệt để tiết kiệm chi sự nghiệp, ưu tiên tập trung nguồn vốn cho chi đầu tư phát triển. Quản lý chặt chẽ các khoản chi, đảm bảo đúng dự toán được duyệt. Tăng cường kiểm soát chi các khoản chi từ ngân sách nhà nước, đảm bảo kiểm soát chặt chẽ các khoản chi theo đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức; kiên quyết từ chối các khoản chi không đúng chế độ, không có trong dự toán. Tổng chi ngân sách địa phương ước đạt 24.051 tỷ đồng, bằng 102,2% dự toán năm, trong đó chi đầu tư phát triển 10.173,9 tỷ đồng, bằng 99,8% dự toán, chiếm 42,3% tổng chi ngân sách địa phương.

Ngân sách thành phố đảm bảo đáp ứng đầy đủ, kịp thời các khoản chi thường xuyên theo dự toán được duyệt; Ưu tiên kinh phí để giải quyết các chế độ, chính sách an sinh xã hội đối với người có công, gia đình chính sách, Bảo hiểm y tế cho người cao tuổi, người nghèo, cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội... và các nhiệm vụ quốc phòng an ninh.

Đối với nội dung “Đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh”:

Duy trì tổ chức Hội nghị đối thoại doanh nghiệp và giải quyết kịp thời các vướng mắc, khó khăn của doanh nghiệp tại Hội nghị; 9 tháng đầu năm tiếp nhận 23 kiến nghị mới, đã giải quyết triệt để 14 kiến nghị, chiếm 60,9%; lũy kế từ năm 2016 đến nay đã tiếp nhận 285 kiến nghị, giải quyết triệt để 200 kiến nghị, đạt tỷ lệ 70,18%. Tập trung cao giải quyết các thủ tục về kinh doanh, đầu tư, xây dựng, giải phóng mặt bằng kịp thời cho các tập đoàn, doanh nghiệp lớn đang đầu tư trên địa bàn. Nhiều doanh nghiệp lớn trong nước và nước ngoài tiếp tục chọn Hải Phòng để đầu tư các dự án lớn.

Thu hút đầu tư nước ngoài đạt kết quả tích cực, tính đến ngày 4/12/2019, có 84 dự án được cấp mới và 47 dự án điều chỉnh tăng vốn, đạt 1.296,11 triệu USD; ước cả năm đạt 1,5 tỷ USD, bằng 100% kế hoạch (kế hoạch 1,5 tỷ USD).

Môi trường đầu tư kinh doanh của thành phố tiếp tục được cải thiện thông qua đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính so với quy định, cụ thể như sau:

Thành phố đã thực hiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thành lập mới và thay đổi qua mạng chiếm tỷ lệ 79,39% sổ hồ sơ; tỷ lệ doanh nghiệp nộp hồ sơ khai thuế điện tử đạt 100%

Doanh nghiệp nộp thuế điện tử đạt 99,54%; đã giải quyết hoàn thuế giá trị gia tăng điện tử cho 236 lượt hồ sơ (chiếm 93,3% tổng số hồ sơ đề nghị hoàn thuế); kê khai hải quan điện tử đạt 99,99%; 100% doanh nghiệp sử dụng chữ ký số trong kê khai thuế và hải quan điện tử.

Trong năm 2019, thời gian giải quyết thủ tục đầu tư đã được rút ngắn, trung bình giảm từ 25% - 30% so với quy định; thời gian cấp phép xây dựng, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và các thủ tục liên quan đã giảm từ 33% đến 50% thời gian.

Toàn thành phố đã triển khai 59 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4. Một số đơn vị thực hiện tốt dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 như Sở Kế hoạch và Đầu tư đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thành lập mới qua mạng chiếm tỷ lệ 89,94% số hồ sơ; Sở Khoa học và Công nghệ vận hành, sử dụng có hiệu quả việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4 với 39/50 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở, đạt tỷ lệ 97,5%.

Phối hợp với Bộ Công Thương tổ chức Hội nghị triển khai Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) - Một số cam kết quan trọng và những điều cần lưu ý; Hội nghị Phát triển dịch vụ logistics tại Hải Phòng - nâng cao năng lực cạnh tranh và đẩy mạnh liên kết vùng. Triển khai các biện pháp tuyên truyền, hỗ trợ doanh nghiệp đón bắt, tận dụng lợi thế của Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EƯ (EVFTA).

Ban hành và tổ chức thực hiện Kế hoạch số 58/KH-UBND ngày 27/02/2019 về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2019; triển khai thực hiện Nghị định số 55/2019/NĐ-CP ngày 26/8/2019 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Hướng dẫn tháo gỡ vướng mắc, khó khăn cho doanh nghiệp trong quá trình cấp chứng nhận xuất xứ hàng hóa uu đãi c/o. Thông tin, vận động các doanh nghiệp có ngành nghề, sản phẩm thích hợp trên địa bàn thành phố tham gia các chương trình hội chợ, triển lãm, hội nghị kết nối cung cầu trong nước, các hội chợ thương mại quốc tế, hội nghị kết nối xúc tiến xuất khẩu. Hỗ trợ doanh nghiệp đăng ký, thông báo website thương mại điện tử với Bộ Công Thương. Duy trì và phát triển sàn giao dịch thương mại điện tử, bản đồ số mua sắm thành phố Hải Phòng. Tư vấn hỗ trợ và cung cấp cho doanh nghiệp các sản phẩm ứng dụng thương mại điện tử.

Tổ chức 14 Hội nghị kết nối Ngân hàng - Doanh nghiệp, doanh số giải ngân đạt 535 tỷ đồng, dư nợ đạt 398 tỷ đồng; 13 khóa đào tạo bồi dưỡng kiến thức quản trị kinh doanh và khởi sự kinh doanh cho hơn 400 học viên. Tiếp tục triển khai các Ke hoạch hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ; hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm hàng hóa trọng điểm chủ lực năm 2019. Ngoài ra, Ban quản lý khu kinh tế Hải Phòng tổ chức Hội nghị tiếp xúc đối thoại doanh nghiệp trong các khu công nghiệp, khu kinh tế định kỳ để kịp thời hỗ trợ, tháo gỡ vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án đầu tư.

Để tiếp nối các công việc đang triển khai thực hiện, nhằm tạo sự đột phá trong việc cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút đầu tư, tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính, ngân sách, thành phố sẽ giữ nguyên như chủ đề đã thực hiện trong 4 năm vừa qua để tập trung chỉ đạo, thực hiện trong năm 2020, đó là: Tăng cường kỷ cương thu, chi ngân sách - Đấy mạnh cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh.

Nhà báo Phương Thanh (Báo Pháp luật Việt Nam) - 24/12/2019 11:32
Xin ông cho biết những thành tựu nổi bật nhất trong phát triển kinh tế - xã hội của thành phố trong năm 2019?
Chánh Văn phòng UBND thành phố, Trưởng BBT Cổng TTĐT thành phố Nguyễn Kim Pha

Cảm ơn câu hỏi của nhà báo Phương Thanh. Tôi xin cung cấp thông tin tới bạn cũng như toàn thể nhân dân thành phố như sau:

Năm 2019, tình hình chính trị, kinh tế, xã hội thành phố ổn định, quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; nhân dân phấn khởi và tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng.

Thành phố tiếp tục có tốc độ phát triển kinh tế - xã hội mạnh mẽ và đột phá; có nhiều chỉ tiêu có mức tăng trưởng cao so với năm 2018 và vượt kế hoạch năm 2019, cụ thể như sau:

Trước hết, toàn thành phố năm 2019: Có 7/18 chỉ tiêu, vượt Kế hoạch đề ra:

(1) Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 16,5% (kế hoạch cả năm là 15,5% trở lên), cao nhất từ trước đến nay, gấp 2,4 lần tốc độ tăng trưởng chung cả nước là  6,8%;

(2) GRDP bình quân đầu người đạt trên 4.900 USD/người/năm, kế hoạch cả năm là 4.882 USD/người/năm.

(3) Chỉ số sản xuất công nghiệp IIP tăng trên 24%, kế hoạch cả năm là 22%, gấp 2,5 lần so với bình quân chung cả nước.

(4) Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt gần 153 nghìn tỷ đồng, tăng gần 40% so với năm 2018, vượt trên 41% so với kế hoạch.

(5) Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt trên 89.600 tỷ đồng, tăng trên 20% so với năm 2018, vượt trên 29% so với kế hoạch.

Trong đó: Thu xuất nhập khẩu đạt 60 nghìn tỷ đồng, tăng trên 27% so với năm 2018, vượt gần 20.000 tỷ đồng so với kế hoạch.

- Thu nội địa đạt 27 nghìn tỷ đồng, tăng gần 9% so với năm 2018, vượt trên 2,4% so với kế hoạch.

 (6) Tổng kim ngạch xuất khẩu đạt gần 16 tỷ Đô la Mỹ, tăng trên 92% so với năm 2018, vượt 56% so với kế hoạch.

(7) Số lao động được giải quyết việc làm đạt gần 55 nghìn lượt lao động; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 82,5%, trong đó tỷ lệ lao động qua đào tạo  từ 3 tháng trở lên có bằng cấp và chứng chỉ đạt 34%.

Có 10/18 chỉ tiêu kinh tế - xã hội đạt kế hoạch đề ra cụ thể như sau:

(1) Sản lượng hàng qua cảng đạt 129,2 triệu tấn, tăng trên 18% so với năm 2018.

(2) Thu hút khách du lịch đạt trên 9 triệu lượt khách, tăng trên 16% so với năm 2018.

(3) Số xã cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới là 47 xã, nâng tổng số xã cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới là 139/139 xã, hoàn thành mục tiêu Đại hội đề ra trước 1 năm.

(4) Thu hút vốn đầu tư trực tiếp từ nước ngoài FDI đạt 1,5 tỷ Đô la Mỹ, đạt trên 57% so với năm 2018.

(5) Tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị ở mức 3,95%.

(6) Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt trên 87,6%

(7) Mức giảm tỷ lệ hộ nghèo đạt 0,6%, tỷ lệ hộ nghèo bình quân toàn thành phố còn 0,81%).

(8) Tỷ lệ dân số nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 99,5%.

(9) Tỷ lệ chất thải rắn được thu gom và xử lý hợp vệ sinh ở thành thị đạt 98%, ở nông thôn đạt 89%.

(10) Tỷ lệ cơ sở khám chữa bệnh, được xử lý chất thải y tế đạt tiêu chuẩn môi trường, đạt 86%.


Toàn thành phố có 1/18 chỉ tiêu không đạt kế hoạch đề ra, đó là:

(1) Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất ngành nông, lâm, thủy sản chỉ đạt 0,97%, kế hoạch cả năm 2019 là  2,0%, do dịch tả lợn Châu Phi đã bùng phát và gây hại trên diện rộng.

Về các lĩnh vực khác:

- Thành phố đã hoàn thành việc xây dựng Chương trình hành động số 76 của Ban Thường vụ Thành ủy, để thực hiện Nghị quyết số 45 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố HP đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

- Đồng thời thành phố cũng đang tổ chức tổng kết, đánh giá kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội 12 của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 15, đề xuất phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, các đột phá chiến lược, để phát triển thành phố giai đoạn 2021 - 2025.

- Chuẩn bị tốt các nội dung phục vụ các kỳ họp lần thứ 9, thứ 10 và lần thứ 11 Hội đồng nhân dân thành phố.

- Tiếp tục hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Hải Phòng đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050

- Môi trường đầu tư, kinh doanh tiếp tục được cải thiện. Tiếp tục thu hút nhiều doanh nghiệp lớn ở trong nước và  nước ngoài  đầu tư vào thành phố.

- Tập trung đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng cho các dự án trọng điểm của thành phố.

- Kết cấu hạ tầng được tập trung đầu tư, nhất là hạ tầng giao thông, hạ tầng đô thị, trong đó đã khánh thành, khởi công nhiều công trình có ý nghĩa quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, đó là:

+ Khách sạn 5 sao Vinpearl Imperial (Vin-pơl  In-pe-ria); tuyến đường nối từ cầu Lạng Am đến cầu Nhân Mục, huyện Vĩnh Bảo; Cầu vượt trên đường Nguyễn Văn Linh  và thông xe kỹ thuật cầu Hoàng Văn Thụ;

Hoàn thành việc cải tạo khuôn viên cây xanh tại Cung văn hóa lao động hữu nghị Việt Tiệp, chỉnh trang công viên cây xanh dải trung tâm khu vực giáp cổng cảng;  cải tạo và  chỉnh trang sông Tam Bạc.

+ Đã khởi công Dự án đầu tư xây dựng cầu sông Hóa, tuyến đường trục từ nút giao Nguyễn Văn Linh đến ngã 3 đường Chợ Con, Nhà máy chế biến rau - củ - quả Hafofood (Ha-fo-food); tòa nhà chung cư H1H2 và hạ tầng kỹ thuật, phường Đồng Quốc Bình; Dự án Tổ hợp chung cư và dịch vụ thương mại tại Dự án Khu đô thị ven sông Lạch Tray.

+ Đã di chuyển các hoạt động vui chơi, giải trí từ Vườn hoa Kim Đồng về Cung Văn hóa thiếu nhi thành phố.

+ Tích cực triển khai cơ chế hỗ trợ xi măng, gạch lát vỉa hè, pha đèn chiếu sáng và cây xanh để cải tạo, nâng cấp hè, đường đã xuống cấp trên địa bàn các quận. Đặc biệt là, đang thực hiện việc trải áp - phal mặt đường cho trên 120 tuyến đường nội đô.

- Tăng cường chỉ đạo chống thất thu ngân sách, tập trung vào các lĩnh vực thương mại, dịch vụ và thu phí sử dụng kết cấu hạ tầng cảng biển.

- Cơ cấu lại chi ngân sách thành phố, đã triệt để tiết kiệm chi thường xuyên, để ưu tiên nguồn vốn cho đầu tư phát triển.

- Tập trung nguồn lực xây dựng nông thôn mới, tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Chuẩn bị kế hoạch để xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2020 - 2025 theo Bộ tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu.

- Các lĩnh vực văn hóa - xã hội, công tác an sinh  và phúc lợi xã hội, tiếp tục được thành phố quan tâm và chăm lo chu đáo.

- Các sự kiện chính trị, văn hóa quan trọng, các ngày lễ lớn của đất nước và thành phố được tổ chức chu đáo, an toàn và ấn tượng.

- Tiềm lực quốc phòng, an ninh tiếp tục được củng cố và tăng cường; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Trân trọng cảm ơn câu trả lời của ông Nguyễn Kim Pha.

Thưa quý vị và các bạn.

Qua phần trả lời, cung cấp thông tin của lãnh đạo Văn phòng UBND thành phố, đại diện phát ngôn cho UBND thành phố, chúng ta rất vui mừng với những kết quả phát triển kinh tế - xã hội mà thành phố Hải Phòng đã đạt được trong năm 2019.

Năm 2020, là năm diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng, là năm diễn ra đại hội Đảng các cấp và Đại hội XVI Đảng bộ thành phố, cũng là năm mà nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội được đặt ra ở mức rất cao. Những kết quả đó đã góp phần xây dựng nền tảng kinh tế xã hội vững chắc, củng cố niềm tin trong nhân dân để Hải Phòng bước vào thời kỳ phát triển mới, thời kỳ Hải Phòng vươn lên, bừng sáng, “đi đầu cả nước trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa” như Nghị quyết số 45 của Bộ Chính trị đã đề ra.

Thưa quý vị và các bạn,

Cuộc đối thoại trực tuyến lần thứ 23 trên Cổng thông tin điện tử TP Hải Phòng xin được kết thúc tại đây. Một số câu hỏi của bạn đọc, do thời gian có hạn nên chưa thể trả lời ngay tại chương trình này, chúng tôi sẽ tiếp tục phối hợp trả lời sau chương trình và đăng tải nội dung trên Cổng thông tin điện tử thành phố.

Xin chào và hẹn gặp lại ở các phiên đối thoại trực tuyến lần sau.