Đối thoại trực tuyến chủ đề “Nhiệm vụ, giải pháp cơ cấu lại ngành công nghiệp và phát triển thương mại của thành phố Hải Phòng”
Từ 15h30’ đến 16h15’ ngày 21/11/2019

Lãnh đạo Sở Công thương sẽ chủ trì phiên đối thoại trực tuyến với chủ đề “Nhiệm vụ, giải pháp cơ cấu lại ngành công nghiệp và phát triển thương mại của thành phố Hải Phòng”. Thời gian đối thoại: 45 phút, từ 15h30 ngày 21/11/2019.

Các tổ chức, cá nhân quan tâm xin gửi câu hỏi, ý kiến qua các địa chỉ sau:

+ Chuyên trang Đối thoại trực tuyến, Cổng thông tin điện tử thành phố, địa chỉ: doithoaitructuyen.haiphong.gov.vn.

+ Số điện thoại: 02253.821055 của Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử thành phố.

+ Thư điện tử của Ban biên tập Cổng thông tin điện tử thành phố: congthongtindientu@haiphong.gov.vn.

+ Fanpage của Cổng thông tin điện tử thành phố trên Facebook.

+ Thư điện tử của Sở Công thương: socongthuong@haiphong.gov.vn

Trân trọng kính mời các tổ chức và cá nhân./.

MC

Kính thưa quý vị đại biểu, thưa bạn đọc Cổng thông tin điện tử thành phố!

Nghị quyết số 45 ngày 24/1/2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã xác định, mục tiêu đến năm 2030, Hải Phòng sẽ trở thành thành phố công nghiệp phát triển hiện đại, thông minh, bền vững tầm cỡ khu vực Đông Nam Á; trung tâm dịch vụ logistics quốc tế hiện đại.Để phát triển ngành công thương thành phố theo đúng định hướng Nghị quyết 45, trong thời gian tới, sẽ có rất nhiều công việc cần triển khai thực hiện đối với những người làm công tác quản lý.

Nhằm thông tin, đối thoại về các vấn đề liên quan đến công tác quản lý ngành Công Thương, những kết quả đạt được, những tồn tại trong phát triển, định hướng công tác quản lý và tổ chức hoạt động của ngành trong thời gian tới, hôm nay, Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử thành phố tổ chức phiên đối thoại trực tuyến với chủ đề: “Nhiệm vụ, giải pháp cơ cấu lại ngành công nghiệp và phát triển thương mại của thành phố Hải Phòng”

Tham dự và chủ trì phiên đối thoại, xin trân trọng giới thiệu:

- Ông Nguyễn Kim Pha, Chánh Văn phòng UBNDTP, Người phát ngôn của UBND thành phố, Trưởng BBT Cổng TTĐT thành phố;

Đồng chủ trì phiên đối thoại, trân trọng giới thiệu:

- Ông Bùi Quang Hải - Giám đốc Sở Công Thương

Cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan và các phòng, đơn vị thuộc Sở Công Thương, Văn phòng UBND thành phố, các cơ quan báo chí đến dự và đưa tin.

Sau đây phiên đối thoại trực tuyến xin được bắt đầu. Nội dung phiên đối thoại đang được đăng tải trực tiếp tại địa chỉ: haiphong.gov.vn

Nguyễn Đức (Công ty Doosan Vina Hải Phòng) - 21/11/2019 15:40
Trong xu thế phát triển của thành phố như hiện nay, việc tham gia vào làm một mắt xích, một khâu trong chuỗi cung ứng, trở thành một vệ tinh của các nhà đầu tư lớn trong việc cung ứng phụ kiện phụ trợ cho sản xuất công nghiệp của các nhà đầu tư lớn đang là một nhu cầu rất cấp thiết, các nhà đầu tư lớn cũng đang rất mong muốn có được hệ thống phụ trợ tham gia vào chuỗi cung ứng, tuy nhiên hiện nay các doanh nghiệp vừa và nhỏ, các doanh nghiệp tư nhân khi muốn tham gia vào thường gặp phải hai khó khăn lớn nhất đó là tiếp cận công nghệ và vốn, đặc biệt là cơ chế ưu đãi về lãi. Chúng tôi rất mong được biết chủ trương của thành phố và các ban ngành liên quan chia sẻ định hướng về vấn đề này, đồng thời kiến nghị thành phố quan tâm sâu sắc vấn đề này để tạo thuận lợi cho cách doanh nghiệp tư nhân vừa và nhỏ có điều kiện phát triển.
Giám đốc Sở Công Thương Bùi Quang Hải

Chúng tôi xin trả lời câu hỏi này như sau:

Để thúc đẩy công nghiệp hỗ trợ (CNHT) phát triển, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 111/2015/NĐ-CP ngày 03/11/2015 về phát triển công nghiệp hỗ trợ; Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 68/QĐ-TTg ngày 18/01/2017 việc phê duyệt Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ từ năm 2016 đến năm 2025; Quyết định số 10/2017/QĐ-TTg ngày 03/4/2017 về ban hành Quy chế quản lý và thực hiện Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ.

Theo Nghị định số 111/2015/NĐ-CP, các chính sách hỗ trợ phát triển CNHT gồm: Nghiên cứu và phát triển công nghệ; Ứng dụng và chuyển giao công nghệ; Phát triển nguồn nhân lực; Hợp tác quốc tế về CNHT; Hỗ trợ phát triển thị trường; Trung tâm phát triển CNHT để thực hiện chính sách hỗ trợ doanh nghiệp CNHT; Chương trình phát triển CNHT. Các chính sách ưu đãi đối với các dự án sản xuất sản phẩm CNHT thuộc danh mục sản phẩm CNHT ưu tiên phát triển gồm các ưu đãi chung: thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế nhập khẩu, tín dụng, thuế giá trị gia tăng, bảo vệ môi trường và các ưu đãi cho DNNVV: tín dụng đầu tư, tiền thuê đất, mặt nước. Các dự án sản xuất sản phẩm CNHT thuộc danh mục sản phẩm CNHT ưu tiên phát triển thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, ngoài các ưu đãi chung còn được hưởng các ưu đãi theo địa bàn.


Theo Quyết định số 68/QĐ-TTg ngày, Bộ Công Thương được giao chủ trì thực hiện 06 nhóm chương trình gồm: Kết nối, hỗ trợ doanh nghiệp CNHT trở thành nhà cung ứng sản phẩm cho khách hàng ở trong và ngoài nước, xúc tiến thu hút đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực CNHT; Hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng hệ thống quản lý đáp ứng yêu cầu của các chuỗi sản xuất toàn cầu trong quản trị doanh nghiệp, quản trị sản xuất; Hỗ trợ đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của các ngành sản xuất sản phẩm CNHT; Hỗ trợ nghiên cứu phát triển, ứng dụng chuyển giao và đổi mới công nghệ trong sản xuất thử nghiệm linh kiện, phụ tùng, nguyên liệu và vật liệu; Xây dựng và vận hành trang thông tin về CNHT.

Đặc biệt, ngày 12/6/2017, Quốc hội đã thông qua Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vửa. Theo đó, DNNVV sẽ nhận được nhiều hỗ trợ từ nhà nước, trong đó có các hỗ trợ về công nghệ, tiếp cận tín dụng, hỗ trợ tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị ...

Về phía địa phương, Sở Công Thương đã tham mưu cho UBND thành phố ban hành Quy chế quản lý và sử dụng kinh phí phát triển CNHT thành phố Hải Phòng (Quyết định số 10/2019/QĐ-UBND ngày 05/4/2019), trong đó quy định các mức hỗ trợ cụ thể đối với từng nội dung trong Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ thành phố Hải Phòng.

Tại Chương trình hành động số 76-Ctr/TU ngày 08/7/2019 của BTV Thành ủy thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW ngày 24/01/2019 của Bộ Chinh trị đã xác định: “Cơ cấu lại ngành công nghiệp thành phố theo hướng tập trung phát triển các ngành công nghiệp mũi nhọn: cơ khí chế tạo (ưu tiên phát triển các sản phẩm: ô tô, cơ khí siêu trường, siêu trọng, tàu thủy, máy móc thiết bị phục vụ các ngành kinh tế); điện tử tin học (ưu tiên phát triển các sản phẩm: thiết bị điện tử, điện lạnh, các sản phẩm công nghiệp công nghệ cao); công nghiệp hỗ trợ phục vụ các ngành công nghiệp mũi nhọn nhằm nâng cao giá trị sản xuất và tham gia vào mạng sản xuất và chuỗi giá trị toàn cầu.”

Nhằm thúc đẩy CNHT phát triển mạnh mẽ, Sở Công Thương đang chủ trì xây dựng Chương trình hỗ trợ phát triển CNHT thành phố Hải Phòng đến năm 2025, trong đó với các nhiệm vụ chủ yếu sau: Kết nối, hỗ trợ doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ trở thành nhà cung ứng sản phẩm cho khách hàng ở trong và ngoài nước; xúc tiến thu hút đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ. Hỗ trợ đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của các ngành sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ. Hỗ trợ đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của các ngành sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ. Hỗ trợ nghiên cứu phát triển, ứng dụng chuyển giao và đổi mới công nghệ trong sản xuất thử nghiệm linh kiện, phụ tùng, nguyên liệu và vật liệu. Xây dựng và vận hành trang thông tin về công nghiệp hỗ trợ. Đây sẽ là cơ sở để hàng năm xem xét, hỗ trợ cho các doanh nghiệp CNHT đăng ký tham gia Chương trình phát triển CNHT thành phố Hải Phòng đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Bên cạnh đó, Sở Công Thương tiếp tục phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, các sở, ngành liên quan tham mưu cho UBND thành phố hỗ trợ, tạo điều kiện phát triển DNNVV có vốn trong nước làm trọng tâm trong phát triển CNHT, nhằm phát huy tối đa nguồn nhân lực và các nguồn lực trong nước để tham gia vào mạng lưới sản xuất của các tập đoàn đa quốc gia; Đẩy nhanh phát triển số lượng và nâng cao năng lực của doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực CNHT để tăng khả năng cạnh tranh cho doanh nghiệp trước sức ép hội nhập, đảm bảo DNNVV có thể tham gia vào chuỗi cung ứng các sản phẩm CNHT trong nước và thế giới.

Ngoài ra, Sở Công Thương thường xuyên triển khai các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp (chủ yếu là DNNVV) thông qua các chương trình, đề án khuyến công (khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, chuyển giao công nghệ, ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến vào sản xuất ...), hoạt động xúc tiến thương mại, sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả và sản xuất sạch hơn, đẩy mạnh phát triển thương mại điện tử.
Một bạn đọc () - 21/11/2019 15:49
Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng đã ban hành Quyết định số 2552/QĐ-UBND ngày 01/10/2019 về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển các Cụm công nghiệp (CCN) thành phố Hải Phòng đến năm 2020, định hướng đến năm 2025. Theo đó, đến năm 2020 trên địa bàn thành phố Hải Phòng sẽ quy hoạch mới 26 CCN. Xin ông cho biết kết quả triển khai việc thực hiện Quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố đến thời điểm này?
Chánh Văn phòng UBND thành phố, Trưởng BBT Cổng TTĐT thành phố Nguyễn Kim Pha

Ngày 01/10/2018, Ủy ban nhân thành phố đã ban hành Quyết định số 2552/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển các CCN thành phố Hải Phòng đến năm 2020, định hướng đến năm 2025. Theo Quy hoạch, đến năm 2020 thành phố có 26 CCN với tổng diện tích 1.079,62ha (bao gồm các CCN đang hoạt động, các CCN được quy hoạch trên cơ sở hiện trạng các khu sản xuất công nghiệp tập trung và các CCN được quy hoạch mới từ đất nông nghiệp); đến  năm 2025 thành phố có 33 CCN với tổng diện tích 1.376, 62 ha, tăng 297,3 ha so với năm 2020.

Đến thời điểm này, UBND thành phố đã có Quyết định thành lập 02 CCN: CCN thị trấn Tiên Lãng, huyện Tiên Lãng (50 ha) và CCN Chiến Thắng, huyện An Lão (30 ha); nâng tổng số các CCN được thành lập trên địa bàn thành phố là 7 CCN với tổng diện tích 250ha. Trong đó CCN thị trấn Tiên Lãng được đầu tư xây dựng bằng 100% vốn ngân sách thành phố, đến nay đã cơ bản hoàn thành việc đầu tư xây dựng Hạ tầng kinh tế CCN, đã thu hút được 02 dự án đầu tư với tổng số vốn trên 1.800 tỷ đồng (trong đó có dự án Nhà máy chế biến rau, củ, quả của Công ty Haphofood với công suất chế biến 150 tấn/ngày đang xây dựng), đạt tỷ lệ lấp đầy trên 43% diện tích đất CCN. CCN Chiến Thắng do Công ty TNHH Ô tô Chiến Thắng làm chủ đầu tư hiện đang triển khai lập Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 CCN. Đồng thời đang xem xét, quyết định thành lập CCN Đò Nống, huyện An Dương (46,76 ha).


Hiện nay, thành phố vẫn đang tiếp tục tạo điều kiện cho các doanh nghiệp làm chủ đầu tư các CCN theo chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị định 68/2017/NĐ-CP ngày 15/7/2017 về quản lý, phát triển CCN.

Đồng thời, UBND thành phố giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan thẩm định Báo cáo đầu tư thành lập đối với CCN Tân Trào, huyện Kiến Thụy (50 ha); CCN làng nghề Cơ khí và Đúc Thủy Nguyên (20 ha) để trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, quyết định thành lập đối với 02 CCN này. Bên cạnh đó, UBND thành phố cũng giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan thẩm định Báo cáo đầu tư bổ sung quy hoạch phát triển CCN thành phố đến năm 2020 đối với CCN Tiên Cường I, huyện Tiên Lãng (27 ha) và CCN làng nghề mắm Cát Hải (17,5 ha) để UBND thành phố xem xét, xin ý kiến Bộ Công Thương cho phép bổ sung quy hoạch phát triển CCN thành phố.

Nhà báo Thanh Vân (Thời báo Kinh doanh) - 21/11/2019 15:49
Vừa rồi địa bàn thành phố Hải Phòng xảy ra tình trạng cây xăng ko phép mọc lên, đã đi vào hoạt động được một thời gian. Vậy nguồn gốc xăng dầu lấy từ đâu, ngành công thương có nắm được ko?
Giám đốc Sở Công Thương Bùi Quang Hải

Ngay khi Sở Công Thương nắm được thông tin việc một số cửa hàng xăng dầu xây dựng không phép trên địa bàn thành phố, Sở Công Thương đã chủ động phối hợp với các Sở, ngành, địa phương để xử lý hành vi vi phạm của các cửa hàng xăng dầu trên.

Về chức năng QLNN của Sở Công Thương trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu: Sở có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu theo Điều 24 của Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ.

Về kiểm tra nguồn gốc xăng dầu: Ngày 31/10/2019, UBND thành phố có Công văn số 3791/VP-KT, trong đó, giao Cục Quản lý thị trường chủ trì cùng các cơ quan, đơn vị liên quan xác minh làm rõ nguồn gốc xăng dầu. Theo đó, Sở Công Thương sẽ phối hợp chặt chẽ với Cục QLTT để xác minh làm rõ nguồn gốc xăng dầu của các cây xăng không phép, tổng hợp báo cáo UBND thành phố để xử lý nghiêm (nếu có dấu hiệu vi phạm pháp luật) theo các quy định hiện hành.
Đại diện Doanh nghiệp (Khu công nghiệp Nomura ) - 21/11/2019 15:53
Vẫn biết thành phố luôn có chính sách ưu tiên cung cấp điện cho lĩnh vực công nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp, tuy nhiên năm 2019 vừa qua, nhiều doanh nghiệp sản xuất công nghiệp, khu công nghiệp, khu chế xuất vẫn có hiện tượng bị cắt điện – mặc dù có báo trước nhưng vẫn có những ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất kinh doanh. Chúng tôi rất quan tâm và mong được chia sẻ chính sách năng lượng điện, các giải pháp khắc phục trong thời gian tới.
Giám đốc Sở Công Thương Bùi Quang Hải

Cung cấp điện cho lĩnh vực công nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp là ưu tiên hàng đầu của thành phố Hải Phòng để thúc đẩy sản xuất kinh doanh, tạo động lực tăng trưởng cho thành phố. Trong những năm qua, thành phố Hải Phòng luôn được cấp điện ổn định, đủ nguồn điện phục vụ phát triển kinh tế xã hội của thành phố. Tuy nhiên, trên địa bàn thành phố thời gian qua cũng đã xảy ra tình trạng nháy điện, mất điện cục bộ gây ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp. Các sự cố mất điện chủ yếu do các nguyên nhân:

- Do các sự cố bất khả kháng như sét đánh vào đường dây, vi phạm an toàn hành lang lưới điện, bão lũ thiên tai...

-  Mất điện theo kế hoạch cải tạo lưới điện được ngành điện thông báo trước cho khách hàng sử dụng điện.

Để khắc phục tình trạng nháy điện, mất điện cục bộ, Sở Công Thương đã phối hợp với Cục Điều tiết điện lực – Bộ Công Thương; Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Phòng và các đơn vị liên quan thực hiện các giải pháp nhằm đảm bảo cấp điện ổn định như:

- Hàng năm lập Danh sách ưu tiên cấp điện phòng khi hệ thống điện quốc gia thiếu nguồn báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt.

- Kiểm tra giám sát Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Phòng và các đơn vị hoạt động điện lực khác thực hiện duy tu bảo dưỡng hệ thống điện, chủ động phát hiện các nguy cơ gây sự cố để kịp thời khắc phục.

- Thực hiện tốt công tác bảo vệ an toàn hành lang lưới điện cao áp nhằm đma rbảo hệ thống lưới được vận hành an toàn cấp điện cho thành phố.

- Hàng năm thực hiện kiểm tra đối với Doanh nghiệp trọng điểm, qua kiểm tra hướng dẫn doanh nghiệp sử dụng điện có yêu cầu cao về chất lượng điện cần xem xét, đầu tư hệ thống nguồn phát điện dự phòng và xem xét thông số cài đặt bảo vệ của Công ty theo đúng qui định của thông tư 39/2015/TT –BCT ngày 18/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương qui định hệ thống điện phân phối nhằm hạn chế tối đa thời gian gián đoạn cung cấp điện, giảm thiểu ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Doanh nghiệp.

* Chính sách năng lượng điện, các giải pháp khắc phục trong thời gian tới

- Bên cạnh việc yêu cầu Tổng công ty Điện lực miền bắc đầu tư bổ sung đưa các công trình điện vào vận hành theo đúng tiến độ của qui hoạch điện; Sở Công Thương còn xem xét tham mưu cho UBND TP về giải pháp bổ sung nguồn điện từ năng lượng tái tạo và năng lượng sạch. Từng bước thực hiện tốt Chương trình điều chỉnh phụ tải, quản lý nhu cầu điện, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, tạo mạch vòng đảm bảo các dự án lớn tối thiểu được cấp 2 nguồn trở lên theo tiêu chí n-1. Đối với hệ thống lưới điện trung áp dần đưa về vận hành ở 1 cấp điện áp 22kV.

- Để đảm bảo nguồn cấp đủ điện đến 2025, thành phố đã kêu gọi các nhà đầu tư xây dựng các công trình nguồn cấp như: Dự án đốt rác phát điện nối lưới tại khu liên hợp chất thải rắn Gia Minh của Tập đoàn Geleximco, dự án phát điện sử dụng khí tự nhiên hóa lỏng LNG tại Cát Hải với công suất giai đoạn 1là 3x750MW, một số dự án sử dụng năng lượng tái tạo (mặt trời, gió) của Công ty CP KCN Đình Vũ, Công ty TNHH VSIP…

Ngoài ra thành phố quan tâm, chỉ đạo các Sở, ngành tăng cường công tác tuyên truyền về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, hằng năm kiểm tra, hướng dẫn các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả hỗ trợ doanh nghiệp trong thực hiện các giải pháp về tiết kiệm  năng lượng, tăng cường công tác kiểm tra về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; chỉ đạo Trung tâm tiết kiệm năng lượng và sản xuất sạch hơn thực hiện kiểm toán năng lượng, tư vấn các giải pháp tiết kiệm năng lượng cho các cơ quan hành chính sự nghiệp và các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm trên địa bàn thành phố, đẩy mạnh việc áp dụng phổ biến phương pháp sản xuất sạch hơn trong công nghiệp đối với các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp trên địa bàn. Triển khai lắp đặt các mô hình tiết kiệm năng lượng như bình nước nóng năng lượng mặt trời, điện mặt trời trên mái nhà…
Trung Hải () - 21/11/2019 16:03
Nghị quyết số 45-NQ/TW ngày 24/1/2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đặt ra nhiều mục tiêu, nhiệm vụ về phát triển kinh tế - xã hội cho thành phố Hải Phòng. Trong đó, liên quan đến lĩnh vực công thương, đã xác định mục tiêu: “Xây dựng và phát triển Hải Phòng trở thành thành phố đi đầu cả nước trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá; động lực phát triển của vùng Bắc Bộ và của cả nước; có công nghiệp phát triển hiện đại, thông minh, bền vững”. Xin ông cho biết, UBND thành phố thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp gì để đạt được mục tiêu liên quan đến lĩnh vực công thương nêu trên?
Chánh Văn phòng UBND thành phố, Trưởng BBT Cổng TTĐT thành phố Nguyễn Kim Pha

Ngày 24/1/2019, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 45-NQ/TW về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đây là sự chỉ đạo chiến lược mang tính tổng kết lý luận và thực tiễn, thể hiện sự quan tâm, trách nhiệm và tình cảm, lòng tin sâu sắc của Trung ương và đồng bào cả nước với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố.

Nghị quyết số 45-NQ/TW đã xác định mục tiêu tổng quát: “Xây dựng và phát triển Hải Phòng trở thành thành phố đi đầu cả nước trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa; động lực phát triển của Vùng Bắc Bộ và của cả nước; có công nghiệp hiện đại, thông minh, bền vững; kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại kết nối thuận lợi trong nước và quốc tế bằng cả đường bộ, đường sắt, đường biển, đường hàng không; trọng điểm dịch vụ logistics; trung tâm quốc tế về giáo dục, đào tạo, nghiên cứu, ứng dụng và phát triển khoa học - công nghệ, kinh tế biển; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng được nâng cao ngang tầm với các thành phố tiêu biểu ở Châu Á; trật tự xã hội được bảo đảm, quốc phòng, an ninh được giữ vững”.

Căn cứ quan điểm chủ đạo, mục tiêu, các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu tại Nghị quyết 45, ngày 8/7/2019 Ban Thường vụ Thành ủy ban hành Chương trình hành động số 76-Ctr/TU của Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Theo đó, Chương trình hành động đã cụ thể hóa Nghị quyết, xác định 15 chỉ tiêu và nhiệm vụ chủ yếu về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Trong đó, chỉ tiêu và nhiệm vụ thứ 3 là: Phát triển nền công nghiệp hiện đại, thông minh, bền vững.

Những năm gần đây, Hải Phòng luôn là một trong những địa phương có tốc độ tăng chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp (IIP) cao nhất cả nước. IIP của Hải Phòng trong giai đoạn 2016-2018 tăng trưởng bình quân 21,23%/năm, dự kiến năm 2019 tăng 24,02%, gấp khoảng 2 lần so với tốc độ tăng IIP của cả nước.

Tỷ trọng công nghiệp trong GRDP thành phố ngày càng cao, năm 2016 chiếm 34,7%, năm 2017 chiếm 36,4%, năm 2018 chiếm 39,02%, năm 2019 dự kiến chiếm 41,8%.

Chất lượng tăng trưởng của ngành đã được cải thiện: Khoảng cách giữa tăng trưởng Giá trị sản xuất công nghiệp và GRDP công nghiệp đã được thu hẹp, so với cùng kỳ, chênh lệch giữa tăng trưởng giá trị SXCN và GRDP công nghiệp năm 2017 là 10,6%, năm 2018 là 4,03%, năm 2019 dự kiến mức chênh lệch giảm xuống còn 1,12%.

Tỷ trọng giá trị công nghiệp công nghệ cao trong công nghiệp chế biến chế tạo: Năm 2016 chiếm 31,2%, năm 2017 chiếm 39%, năm 2018 chiếm 43%, năm 2019 dự kiến chiếm 50,6%. Tốc độ tăng năng suất lao động ở mức khá cao, so với cùng kỳ, năm 2016 tăng 12%, năm 2017 tăng 9,02%, năm 2018 tăng 16,86%, năm 2019 tăng 17,06%.

Đóng góp chủ yếu cho tăng trưởng công nghiệp là các dự án sản xuất, chế tạo sản phẩm công nghệ cao thuộc tập đoàn LG (LGE, LGI, LGD), IIP năm 2019 ước tăng trên 70% so với cùng kỳ, đưa Hải Phòng trở thành một trong những trung tâm sản xuất điện tử của cả nước. Bên cạnh các dự án FDI lớn sản xuất các sản phẩm công nghệ cao có tác động chính tới tăng trưởng của ngành, công nghiệp thành phố ghi nhận sự đóng góp của các doanh nghiệp, dự án trong nước. Trong đó, nổi bật nhất là các dự án của tập đoàn Vingroup, điển hình là Tổ hợp sản xuất ô tô Vinfast đã đi vào hoạt động từ tháng 6/2019 với công suất giai đoạn 1 là 250.000 xe/năm; giai đoạn 2 là 500.000 xe/năm.

Cùng với những kết quả đạt được như trên, công nghiệp Hải Phòng vẫn còn một số hạn chế: Công nghiệp hỗ trợ còn ở quy mô nhỏ, sản phẩm có thương hiệu, có khả năng cạnh tranh cao, tham gia vào chuỗi giá trị trong nước và quốc tế còn ít; Chưa có khu công nghiệp công nghệ cao, khu công nghiệp chuyên sâu; Chưa hình thành được các cụm liên kết ngành. Một số ngành công nghiệp nặng, truyền thống của thành phố còn gặp nhiều khó khăn như: đóng và sửa chữa tàu, sản xuất thép, sản xuất phân bón ...

Để đạt được mục tiêu phát triển công nghiệp đã được xác định trong Nghị quyết 45-NQ/TW của Bộ Chính trị, UBND thành phố chỉ đạo Sở Công Thương phối hợp với các đơn vị liên quan tập trung triển khai các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm như sau:

Một là, Đẩy mạnh thực hiện cơ cấu lại ngành công nghiệp thành phố theo Quyết định 598/QĐ-TTg ngày 25/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch cơ cấu lại ngành công nghiệp giai đoạn 2018 - 2020, xét đến năm 2025;

Giao Sở Công Thương phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan bám sát Quyết định số 3499/QĐ-UBND ngày 27/12/2018 về việc ban hành Danh mục các dự án công nghiệp khuyến khích đầu tư, đầu tư có điều kiện và không chấp thuận đầu tư trên địa bàn thành phố Hải Phòng giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và Quyết định số 2553/QĐ-UBND ngày 01/10/2018 về việc phê duyệt Danh mục các dự án kêu gọi đầu tư trực tiếp nước ngoài thành phố Hải Phòng giai đoạn 2018-2025 để làm căn cứ thu hút đầu tư phát triển công nghiệp.

Hai là,  Ban hành các cơ chế, chính sách để tạo điều kiện phát triển công nghiệp: Phát triển các cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị trong ngành công nghiệp; Chương trình phát triển Công nghiệp hỗ trợ; Chương trình hỗ trợ đầu tư hạ tầng kỹ thuật CCN; Đề án khuyến khích các doanh nghiệp công nghiệp đầu tư đổi mới thiết bị công nghệ; Kế hoạch đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa ...

Ba là, Rà soát, điều chỉnh quy hoạch mở rộng không gian Khu Kinh tế Đình Vũ – Cát Hải và các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn. Tập trung huy động các nguồn lực của các doanh nghiệp phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng kỹ thuật các cụm công nghiệp để tạo quỹ đất thu hút đầu tư phát triển công nghiệp. Tăng cường liên kết trong ngành công nghiệp chế tạo, công nghiệp biển, nhất là trong vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc.

Bốn là, Các sở, ngành liên quan phối hợp tăng cường xúc tiến đầu tư và kêu gọi đầu tư phát triển ngành công nghiệp chế tạo, công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ. Ưu tiên các dự án công nghiệp có quy mô lớn, công nghệ hiện đại, thân thiện môi trường có khả năng đóng góp lớn cho nguồn thu ngân sách nhà nước. Thúc đẩy các hoạt động ứng dụng, nghiên cứu phát triển, chuyển giao các công nghệ chủ chốt của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

Bên cạnh đó, tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về công nghiệp: Đẩy mạnh xúc tiến thương mại, phát triển thị trường cho các sản phẩm công nghiệp; Đảm bảo cung cấp điện ổn định cho các dự án, doanh nghiệp công nghiệp trọng điểm; Xây dựng và triển khai thực hiện Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả giai đoạn 2019 – 2030; Chủ động tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp, nhà đầu tư. Triển khai hiệu quả các cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm, góp phần tạo môi trường sản xuất, kinh doanh bình đẳng, lành mạnh cho doanh nghiệp.

Đại diện doanh nghiệp () - 21/11/2019 16:09
Công nghiệp hỗ trợ góp phần quan trọng tạo ra giá trị gia tăng cho ngành công nghiệp, giúp tăng sức cạnh tranh của sản phẩm. Xin ông cho biết những giải pháp thúc đẩy phát triển CNHT trên địa bàn thành phố trong những năm tới?
Giám đốc Sở Công Thương Bùi Quang Hải

Công nghiệp hỗ trợ của thành phố Hải Phòng thời gian qua bước đầu có sự phát triển, góp phần thúc đẩy các ngành công nghiệp Hải Phòng phát triển. Cụ thể như:

- Công nghiệp hỗ trợ ngành điện tử - tin học: Hiện đã thu hút được gần 40 dự án đầu tư của Hàn Quốc là doanh nghiệp vệ tinh của tập đoàn LG đầu tư vào KCN Tràng Duệ và khu vực lân cận, với tổng vốn đầu tư trên 1 tỷ USD để sản xuất các sản phẩm CNHT cho màn hình LCD LED và TV OLED, sản phẩm điện và điện tử, điện thoại di động, máy giặt, tủ lạnh ...

- Công nghiệp hỗ trợ ngành đóng tàu: Đã sản xuất được các sản phẩm: như nồi hơi tàu thủy, nắp hầm hàng, sơn tàu biển, nội thất tàu thủy; que hàn, dây hàn và các sản phẩm khác như cửa chống cháy, xích neo, mỏ neo, chân vịt, phụ kiện đường ống, thiết bị, khí cụ điện…  

­- Công nghiệp hỗ trợ ngành sản xuất máy móc thiết bị: Đã sản xuất được các chi tiết: tuabin máy phát điện gió; các chi tiết, cụm chi tiết máy; kết cấu thép, ổ trục, vòng bi...

- Công nghiệp hỗ trợ ngành sản xuất lắp ráp ô tô: Ngoài một số doanh nghiệp FDI trong KCN Nomura sản xuất các sản phẩm túi khí bảo vệ, tay lái ô tô, bộ dây dẫn điện, linh kiện cho bộ phận tiếp liệu của ô tô, hệ thống loa ô tô, lốp xe… đạt chất lượng quốc tế; các cơ sở trong nước cũng đã sản xuất được các linh kiện, phụ kiện, cụm chi tiết phục vụ các doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô tải. Tại Đảo Cát Hải, trên diện tích 70 ha thuộc Tổ hợp sản xuất ô tô Vinfast đã thu hút được được các doanh nghiệp FDI đầu tư các nhà máy quy mô lớn để sản xuất, lắp ráp lắp ráp động cơ; cụm trục trước, trục sau; sản xuất, lắp ráp ghế ô tô; sản xuất cản trước, cản sau ô tô; dập và hàn chi tiết khung xe ô tô;

- Công nghiệp hỗ trợ ngành dệt may: Đã sản xuất được các sản phẩm: bao bì, thêu hoa văn, xơ sợi…

- Công nghiệp hỗ trợ ngành giầy dép: Đã sản xuất được các sản phẩm: vải giả da, phom giầy, đế giầy dép bằng nhựa, cao su; vải bồi, thêu, in nhãn mác…  

Nhìn chung, CNHT của thành phố còn nhiều hạn chế: Quy mô CNHT còn nhỏ, các doanh nghiệp trong nước chủ yếu sản xuất các linh kiện, chi tiết giản đơn, giá trị gia tăng thấp; Các nguyên liệu chính, phụ tùng, thiết bị có giá trị kinh tế cao vẫn phải nhập khẩu.

Nguyên nhân chủ yếu là do nguồn vốn đầu tư chưa tập trung hướng vào các ngành CNHT nhất là về công nghệ để tạo ra hiệu ứng lan tỏa thúc đẩy CNHT của thành phố phát triển. Các doanh nghiệp CNHT Việt Nam có quy mô vừa và nhỏ, năng lực vốn, công nghệ và phạm vi thị trường còn rất hạn chế; việc đầu tư thiết bị, công nghệ sản xuất phù hợp gặp nhiều khó khăn, rất ít các doanh nghiệp Hải Phòng đủ điều kiện để tham gia cung ứng sản phẩm CNHT cho các Tập đoàn của nước ngoài. Công tác xúc tiến và hỗ trợ mở rộng thị trường trong và ngoài nước cho các ngành CNHT chưa hiệu quả. Chưa tạo được mối liên kết giữa các doanh nghiệp CNHT với các doanh nghiệp sản xuất lắp ráp và ngược lại; giữa các nhà sản xuất CNHT với nhau; giữa các doanh nghiệp FDI và nội địa.

Để thúc đẩy CNHT phát triển, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 111/2015/NĐ-CP ngày 03/11/2015 về phát triển công nghiệp hỗ trợ; Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 68/QĐ-TTg ngày 18/01/2017 việc phê duyệt Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ từ năm 2016 đến năm 2025; Quyết định số 10/2017/QĐ-TTg ngày 03/4/2017 về ban hành Quy chế quản lý và thực hiện Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ;

Về phía địa phương, Sở Công Thương đã tham mưu cho UBND thành phố ban hành Quy chế quản lý và sử dụng kinh phí phát triển CNHT thành phố Hải Phòng (Quyết định số 10/2019/QĐ-UBND ngày 05/4/2019).

Nhằm thúc đẩy CNHT phát triển mạnh mẽ, Sở Công Thương đang chủ trì xây dựng Chương trình hỗ trợ phát triển CNHT thành phố Hải Phòng đến năm 2025, trong đó với các nhiệm vụ ch yếu sau:

- Kết nối, hỗ trợ doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ trở thành nhà cung ứng sản phẩm cho khách hàng ở trong và ngoài nước;

- Xúc tiến thu hút đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ.

- Hỗ trợ đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của các ngành sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ.

- Hỗ trợ đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của các ngành sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ.

- Hỗ trợ nghiên cứu phát triển, ứng dụng chuyển giao và đổi mới công nghệ trong sản xuất thử nghiệm linh kiện, phụ tùng, nguyên liệu và vật liệu.

- Xây dựng và vận hành trang thông tin về công nghiệp hỗ trợ.

Bên cạnh đó, Sở Công Thương tiếp tục phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, các sở, ngành liên quan tham mưu cho UBND thành phố hỗ trợ, tạo điều kiện phát triển DNNVV có vốn trong nước làm trọng tâm trong phát triển CNHT, nhằm phát huy tối đa nguồn nhân lực và các nguồn lực trong nước để tham gia vào mạng lưới sản xuất của các tập đoàn đa quốc gia; Đẩy nhanh phát triển số lượng và nâng cao năng lực của doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực CNHT để tăng khả năng cạnh tranh cho doanh nghiệp trước sức ép hội nhập, đảm bảo DNNVV có thể tham gia vào chuỗi cung ứng các sản phẩm CNHT trong nước và thế giới.