Cuộc đối thoại đang thực hiện :
Không có cuộc đối thoại nào đang diễn ra
Danh sách các cuộc đối thoại đã diễn ra:
Đối thoại trực tuyến chủ đề “Bảo đảm trật tự an toàn giao thông, chống ùn tắc giao thông trong quá trình phân luồng lại một số tuyến đường trên địa bàn thành phố" Từ 14h30 đến 15h30 ngày 11/6/2019 (thứ Ba)