Cuộc đối thoại đang thực hiện :
Không có cuộc đối thoại nào đang diễn ra
Danh sách các cuộc đối thoại đã diễn ra:
Lãnh đạo thành phố đối thoại với thanh niên về chủ đề: “Đồng hành, hỗ trợ thanh niên trong khởi nghiệp và lập nghiệp” Từ 14h00h ngày 31/5/2022