Cuộc đối thoại đang thực hiện :
Không có cuộc đối thoại nào đang diễn ra
Danh sách các cuộc đối thoại đã diễn ra:
Đối thoại trực tuyến chủ đề “Đưa dịch vụ công trực tuyến đến gần người dân và doanh nghiệp” Từ 9h00’ đến 9h45’ ngày 30/8/2019