Cuộc đối thoại đang thực hiện :
Không có cuộc đối thoại nào đang diễn ra
Danh sách các cuộc đối thoại đã diễn ra:
Đối thoại trực tuyến chủ đề “Đẩy mạnh kết nối cung - cầu công nghệ” Từ 9h00’ đến 9h45’ ngày 18/12/2020